„ŽYDINTYS POEZIJOS PAVASARIO POSMAI“ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

„ŽYDINTYS POEZIJOS PAVASARIO POSMAI“ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Viešojoje bibliotekoje  įvyko tarptautinio Poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2018“ poetų kūrybos pristatymas  „Žydintys Poezijos pavasario posmai“.Renginio organizatorė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasveikino svečius, poetus, literatus, skaitytojus su „Poezijos pavasario“ švente, palinkėjo prasmingos poezijos skaitymo. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė pristatė poetus, supažindino su poetų kūryba.54-ojo Tarptautinio „Poezijos pavasario“ laureatu tapo poetas, vertėjas Almis Grybauskas už  eilėraščių knygą „Toli blizga“. Gerbiamas poetas tris vaikystės metus mokėsi Naujojoje Akmenėje.Pernai metais poetas A.Grybauskas buvo atvykęs į „Poezijos pavasario“ šventę į Viešąją biblioteką ir aplankė vaikystės vietas, kur prabėgo  prasmingas vaikystės laikas.Tarptautinėje „Poezijos pavasario“  šventėje dalyvavo poetas, fotografas Alis Balbierius. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1990 metų. Yra išleidęs poezijos knygų „Giedenčios upės“, „Tarmių knyga“ ir kt.  1987m. apdovanotas Zigmo Gėlės premija už eilėraščių rinkinį „Delno irklas“. Poetas paskaitė eilėraščių žiemos motyvais, haikų.Veiknys Aivaras – poetas, žurnalistas yra išleidęs eilėraščių knygas „Raktai“, „Paukštuko liudijimai“, poema „Laumių vaikas“. 2014 metais  tapo Jaunojo  jotvingio premijos laureatu. Lietuvos rašytojų sąjungos narys  nuo 2014 metų. Poetas paskaitė eilėraščius „Tėvui“, „Berniukai žaidžia karą“ ir kt.Poetas Nerijus Cibulskas yra išleidęs šias eilėraščių knygas „Nutrinami“, „Archeologija“. N.Cibulskas yra vienas iš 2016 m. almanacho „Poezijos pavasaris“ sudarytojų. Poetas paskaitė savo kūrybos eilių.Rašytoja Ieva Toleikytė paskaitė savo kūrybos eilių atitinkančių šio laikmečio tema. Rašytoja yra išleidusi novelių knygą „Garstyčių namas“.Poetė, rašytoja iš Danijos  Lionė Korslev  studijavo danų literatūrą, kūrybinį rašymą. Už poezijos rinkinį „Ačiū“ pelnė Michaelio Strunges premiją. Rašytoja paskaitė ištraukas iš savo išleistų knygų.„Poezijos pavasario“ šventės dalyvius sugraudino aktorės Editos Zizaitės skaitytos ištraukos žemaičių tarme  iš profesorės, literatūros kritikės Viktorijos Daujotytės knygos. Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė padovanojo aktorei savo išleistą knygą „Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje“.Šventėje dalyvavo poetė, rašytoja, ilgametė „Vienybės“ laikraščio neetatinė korespondentė Liucija Jagėlienė. Poetė pristatė 2018 m. išleistą savo atsiminimų knygą „Vakaro laiškai mylimam žmogui“.  Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė įteikė  poetei Liucijai Jagėlienei Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pažymėjimą ir ženklelį, kurį prašė garbingai įteikti gerbiama poetė, Lietuvos nepriklausomųjų  rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė.  2018 m. poetė D.Milukaitė-Buragienė išleido  Lietuvos nepriklausomųjų  rašytojų kūrybos almanacha „Mieloji mano, rudenio žemele“. Šiame almanache publikuojama ir Akmenės krašto literatų kūryba.  Gerbiamą poetę L.Jagėlienę pasveikino poetai, bibliotekos administracija, skaitytojai.Šventėje dalyvavo Akmenės krašto literatai. Poetė Gražina Blinkinienė išleido įrašų knygą „Širdies sodas“. Iš šios knygos paskaitė kūrybos posmų apie žodį, gimtinę, valstybę.Dainuojamosios poezijos kūrėja Vilhelmina Imbrienė skaitytojus nudžiugino dainuojamosios poezijos eilėmis.Savo įvairiapusę kūrybą, poeziją, haikus skaitė rašytojas Andrius Almanis.Poezijos eiles skaitė poetės Aurelija Gerulskienė, Rima Almanienė, Vitalija Žakienė, Naujosios Akmenės gimnazijos  gimnazistė Jorūnė Jurgelytė.Viešojoje bibliotekoje buvo parengta spaudinių paroda, kurioje atsispindėjo poetų, rašytojų kūryba. Informacija parodai buvo renkama iš knygų, įvairių publikacijų, literatūrinių žurnalų, periodinių leidinių „Metai“, „Literatūra ir menas“, „Varpai“, „Vienybė“. Apie Akmenės krašto literatų kūrybą  skelbiama literatų svetainėje akmeneskrastoliteratai.lt .Gerbiamiems poetams, skaitytojams, svečiams „Poezijos pavasario“ šventės proga koncertavo Akmenės muzikos mokyklos mokytojas Regvaldas Šmigelskis.Rašytoja Ieva Toleikytė Viešosios bibliotekos direktorei padovanojo knygą  almanachą „Poezijos pavasaris 2018“. Šiame almanache publikuojama kraštiečio poeto Alfonso Jono Navicko kūryba. Savo kūrybos knygą Viešajai bibliotekai padovanojo poetė Liucija Jagėlienė.Skaitytojus, svečius su Viešosios bibliotekos erdvėmis supažindino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. Svečiai pasidžiaugė menininkų - tapytojų Sauliaus Kruopio ir Skaidrės Butnoriutės menine paroda.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė

V. Andriuškienės nuotraukoje Tarptautinio Poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2018“ Viešojoje bibliotekoje dalyviai iš dešinės  į kairę: poetė G.Blinkinienė, gimnazistė J.Jurgelytė, rašytoja I. Toleikytė, aktorė E.Zizaitė, poetė L.Jagėlienė, Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė, poetė V.Žakienė, poetė R.Almanienė, rašytojas V.Almanis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja J.Rekašienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D.Taraškevičiūtė, rašytojas, poetas A. Veiksnys, poetas A.Balbierius, poetas N.Cibulskas, rašytoja L.Korslev, poetė A.Gerulskienė, poetė V.Imbrienė.

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai