TRADICINĖ „POEZIJOS RUDENS“ ŠVENTĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

TRADICINĖ „POEZIJOS RUDENS“ ŠVENTĖ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
 VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Lietuvių poeto, literatūros klasiko Vytauto Mačernio eilėmis apie rudenį Viešosios bibliotekos direktorė, renginio organizatorė ir vedėja Zita Sinkevičienė pradėjo Viešosios bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens 2021“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų.

Į „Poezijos rudens“ literatūrinę šventę  naujais poezijos posmais, savo kūryba pasidalinti  atvyko gerbiami rašytojai, poetės ir poetai: rašytojas, publicistas Vytautas Almanis, Dalia Milukaitė-Buragienė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas Kęstutis Krencius, poetas, rašytojas Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Irena Viršilienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagielienė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė  Vilhelmina Imbrienė, poetės Vitalija Žakienė, Aurelija Gerulskienė. „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, švietimo konsultantė Aušra Astrauskienė,  Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė Roma Jonikienė, Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Vitalija Žakienė.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė renginį tęsė pristatydama Akmenės krašto literatų kūrybą: Vitalijos Žakienės poezijos knygą „Iš vieno gyvenimo“, Irenos Gabalytės-Viršilienės poezijos knygą „Neramios mano mintys“,  Vilhelminos Imbrienės  eilėraščių knygą „Apmąstymai ir pasikalbėjimai“,  Liucijos Jagielienės poezijos knygas „Audė močiutė žodžių dainelę“ ir „Gyvenimo žiedai“, Kestučio Krenciaus eilėraščių knygą „Aš gimtinės glėby...“, Dalios Milukaitės-Buragienės eilėraščių knygą „Dalia Milukaitė-Buragienė“, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  tarptautinį kūrybos almanachą „Apnuogintos širdies vizijos“, kuris skirtas Vytauto Mačernio 100-sioms gimimo metinėms paminėti. Šio almanacho redaktorė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė. Šiame almanache publikuojama Zitos Sinkevičienės literatūrinė-bibliografinė apžvalga „Vytautas Mačernis – dvidešimtojo amžiaus filosofinės lyrikos poetas, literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos  pradininkas“, Vilhelminos Imbrienės, Kęstučio Krenciaus, Gražinos Blinkinienės, Irenos Viršilienės. Pristatyta Vytauto Almanio  knyga „Antrasis žemgalių išėjimas“ ir literatūros almanachas „Atokios stotys“, kuriame publikuojama Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, socialinių mokslų daktaro Dario Rekio eilėraščiai, Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės išleista knyga „Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja IV dalis“.

Renginyje dalyvavo Akmenės rajono meno mokyklos akordeonistų ansamblis, vadovaujamas gerbiamos mokytojos Silvos Dumskienės. Atliekami akordeonistų ansamblio kūriniai sužavėjo renginio dalyvius.

Viešojoje bibliotekoje parengta, tradicinė jau tapusi, kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus iš kitų vietovių, kurie dažni svečiai bibliotekos literatūriniuose renginiuose. Kasmet kraštotyrinė medžiaga papildoma naujomis literatų knygomis, publikacijomis iš žiniasklaidos interneto puslapių, poetų dovanotomis knygomis, filmuotais šventės įrašais, kurie yra publikuojami Viešosios bibliotekos Akmenės krašto literatų svetainėje. Literatų kūrybai nemažą dėmesį skirią rajono laikraštis „Vienybė“. Literatūriniuose laikraščio puslapiuose spausdinama literatų kūryba, recenzijos. Apie literatūrinius renginius bibliotekininkai rašo į respublikinį žurnalą „Tarp knygų“, į periodinį leidinį „Gintaro gimtinė“.

Spaudinių paroda parengta anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei. Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą. Uždegė žvakutę, padėjo gėles. Nuo 2004 metų per tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrine premija yra apdovanotos poetės:  Dalia Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis (2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.), Juzefa Janušienė (2016m.), Vidas Morkūnas (2017m.), Aidas Jurašius (2018m.), Kęstutis Krencius (2019m.), Juozas Erlickas (2020m.).

Šiais metais pretendentai šiai literatūrinei premijai gauti buvo siūlomi: rašytojas, publicistas, keliautojas Vytautas Almanis ir poetas visuomenininkas Alfonsas Jonas Navickas kilęs iš Akmenės krašto. Literatūrinės premijos laureatu tapo rašytojas, publicistas, keliautojas Vytautas Almanis. Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis įteikė rašytojui Vytautui Almaniui Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą užilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą, už kūrybos brandą, originalumą, savitumą, už prozos sklaidą ir išleistas autorines knygas.

Rašytoją Vytautą Almanį – Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatą pasveikino Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė, rašytojo duktė Rita Almanis, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė. Bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė sukūrė gerbiamam rašytojui eilėraštį, kurį padeklamavo renginio metu. Geografė Angelija Avyžiūtė-Bučienė su vyru atvyko iš Klaipėdos pasveikinti rašytoją.

Viešosios bibliotekos direktorė pristatė rašytojo, publicisto Vytauto Almanio kūrybą ir parengė publikaciją „Naujojoje Akmenėje gyvenančio rašytojo, publicisto, keliautojo Vytauto Almanio kūryboje – Viešučių kaimas“. „Naujojoje Akmenėje gyvena rašytojas, publicistas, keliautojas Vytautas Almanis. Knyga yra literatūrinio bendravimo būdas. Kūryba žmones vienija – taip išryškėja kūrybos esmė, meilė knygai, savo gyvenimui. Rašytojas Vytautas Almanis išleido publicistines knygas:„Baltųjų vandenų šalyje“ (1973m.), „Per Ulkerio žvaigždyną“(1979m.), nuotykių romanus: „Audra susitelkė Korgone“(1981m.), „Toli ir arti“(1985m.), „Už kalnų namai“(1992m.), „Tolstančios salos“ (2016 m.). „Už ribos“ (2017m.), „Antrasis Žemgalių išėjimas“(2021m.).

Rašytojo Vytauto Almanio kūryba spausdinama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, laikraščiuose „Gintaro gimtinė“, „Žalioji Lietuva“, žurnaluose „Metai“, „Miškai“, taip pat buvo spausdinama žurnaluose „Ogoniok“, literatūriniame žurnale „Altaj“, „Večernij Barnaul“, „Žemaičių Saulutėje“ ,„Atgimime“. Akmenė krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse, Akmenės krašto literatų svetainėje: .

Rašytojo Vytauto Almanio fotografijų paroda „Almanio Altajus“ keliauja per Lietuvą. Ji buvo eksponuojama Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Rašytojo Vytauto Almanio mintys apie šią fotografijų parodą „dažniausiai fotografijoje viskas atrodo geriau negu yra iš tikrųjų. Altajuje – atvirkščiai. Kalnai, žolynai, upės, bitynai ir jų šeimininkai gyvenime yra ryškesni, spalvingesni negu matome ant popieriaus“.

Vienas iš kilnių darbų žemėje sodinti medžius. Gerbiamo rašytojo šimtai tūkstančių pasodinti Altajuje, Lietuvoje. Savo gimtinėje Viešučių kaime pasodino penkių hektarų ąžuolyną. 2007 metais gerbiamas rašytojas buvo pirmasis šalyje apdovanotas Žaliojo Angelo skulpturėle už indėlį saugant gamtą, už netradicinį požiūrį į aplinkosaugą. 2008 metais Vytautas Almanis tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatu. 2011 metais gerbiamas rašytojas apdovanotas ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui.“

Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė paskaitė ištraukas iš rašytojo, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureato Vytauto Almanio knygų„Antrasis žemgalių išėjimas“ ir ir knygos „Tolstančios salos“.

Viename interviu rašytojas Vytautas Almanis apie Viešučių ąžuolyną rašo: „Metai kiti ir užaugs, tik kantrybės reikia. Aš jau matau tuos ąžuolus didelius. Ir kaip šernai triauškia giles po jais, matau... Kai kurie kolegos rašytojai susitikę papeikia, esą toli ir negražioje vietoje gyvenu – laukuose, nėra ežero... Betgi netilptų visi prie ežerų. Beje, laukai irgi labai gražu, o ir tėviškė čia mano...“

Ištrauka iš knygos „Antrasis  Žemgalių išėjimas“ (iš kronikos „Nežinoma gentis ir jos gyventojai“):

 „Atrodo, esu išvaikščiojęs kiekvieną Viešučių, savo kaimo, žemės pėdą, o prieš daugiau nei dešimt metų prie pat Latvijos sienos, rytinėje dalyje, žiūriu – telkšo mažytis, gal kelių arų didumo ežerėlis. Greta šaltinis, dar truputį aukščiau tarp žolių lyg ir nori iš žemės gilumos prasiveržti versmė. Kaip vėliau sužinojau, ta maža balutė – ežerėlis turi vardą – Tervetės akis, gražios Latvijos upės pradžių pradžia. Nors, kiek tos Tervetės Lietuvoje ir yra, gal kokie du ar trys šimtai žingsnių“.

Iš knygos „Tolstančios salos“

TĖVO LAUKAS

Kur pradingo Viešučių kaimas?

„Šiandieniniuose agrarinių tarnybų ar kitokiuose planuose veltui ieškotum Viešuičių kaimo pavadinimo. O juk kiekviena kalva, pieva, miškelis, pelkutė, žvyrkalnis, netgi laukas turėjo savo vardus, kurie visi kartu ir sudarė Viešučių kaimą.“

Vienoje  savo knygų apie keliones po Kalnų Altajų rašytojas, publicistas, miškininkas ir gamtosaugininkas Vytautas Almanis – pirmasis žmogus Lietuvoje, sekiojęs kalnuose Sniego žmogaus pėdsakais, rašė: „Seniai žinome, kad, užlipus į kalną, laimė, tai nebus paskutinis kalnas, kad, pasiekus su dideliu vargu plokštikalnę, už jos pasimatys kita, ir galo nebus, ir krašto nebus tai tolimai šaliai, visąlaik ieškomai ir niekuomet nesurandamai, Ir kaip būtų liūdna, jei vieną kartą sustotume kalno viršūnėje, o aplink glūdėtų jau aplankyti slėniai, putotų išplaukiotos upės, baltuotų įkoptos viršūnės ir į visas puses dunksnotų taiga, kur žinoma kiekviena jos jelainė – gėlėta aikštelė“.

Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės išleistoje knygoje „Viešoji biblioteka informacijos ir kultūros skleidėja“ III dalyje, rubrikoje „Knyga mano gyvenime“ rašytojas Vytautas Almanis rašė: „Geriausia skaitymo mokykla buvo Altajuje. Ilgos žiemos, sniego pusnys iki patvorių, o kai kurie nameliai ir išvis užpustyti, iki „Didžiosios žemės“ toliau negu iki mėnulio, tik rogėmis nusigaudavau iki bibliotekos ar geležinkelio. Tarp pusnynų ir nesibaigiančios žiemos, rodos, geresnių sąlygų skaitymui ir nerasi. Esu ne kartą kalbėjęs, rašęs, todėl ir vėl pasikartosiu. Nėra lietuvių literatūroje talentingesnio rašytojo už Marių Katiliškį ir jo romaną „Miškais ateina ruduo“. Ar bus kada nors vėl toks rašytojas – niekas nežino“.

Rašytojo žmona Julija Almanis – poetė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureate, poezijos knygoje „Ugniažiedė“ publikuoja eilėraščius, skirtus Altajui, kalnams, tundrai.

Knygoje „Už ribos“ rašytojas rašo: „Už ribos tai kažkas mistiško, stebuklingo. Kažkur už mūsų. Skiriama ne vien atradėjui. Juk visi norime kažką atrasti. Ir nebūtinai Altajuje. Galima čia pat. Pamatyti už ribos. Tai baltųjų Vandenų šalis, Šambala, Pažadėtoji Žemė.“ Apie rašytojo knygą „Antrasis  žemgalių išėjimas“ rašytojo anūkė Kontryna rašo: „ Naujos knygos „Antrasis žemgalių išėjimas“ įkvepia pažinti vietinį kraštą ir autentišką rašytojo vidinį pasaulį“. Viešosios bibliotekos bibliotekininkė, poetė Aurelija Gerulskienė paskaitė ištrauką  kroniką „Knygų badas“ iš naujos rašytojo Vytauto Almanio knygos „Žemgalių išėjimas“. Aurelija Gerulskienė mintimis pasidalino apie rašytojo pomėgį piešti ir padovanotus piešinius Viešajai bibliotekai.

Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, rašytojas Vytautas Almanis mintimis pasidalino apie vaikystę, nuotykius, Viešučių kaimą, bites, knygų skaitymus, apie žemgališkų žodžių žodyną, paskaitė žemgališką sukurtą rašytojo, sūnaus Andriaus Almanio eilėraštį.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir bibliotekininkė Kristina Urniežienė pakvietė poetus, poetės savo kūrybos pristatymui. Savo kūrybą skaitė Dalia Milukaitė-Buragienė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Irena Viršilienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagielienė, poetės Vitalija Žakienė,  Aurelija Gerulskienė.

Dainuojamosios poezijos kūrėjai ir atlikėjai, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai Kęstutis Krencius ir  Vilhelmina Imbrienė atliko savo kūrybos dainas.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė pasveikino poetę Vitaliją Žakienę, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ narę su įstojimu į Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungą ir įteikė ženklelį ir pažymėjimą.

Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė pasveikino poetę Vitaliją Žakienę padovanodama fotonuotrauką iš projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“.

Poetė Liucija Jagielienė Viešajai bibliotekai padovanojo savo išleistas knygas.

Renginio dalyviusmaloniai nuteikė Viešosios bibliotekosEugenijos Meškienės vardo konferencijų salėje eksponuojama Gedimimo Bytauto ir Odilės Bytautienės tapybos paroda „Per tolį į horizontą lyjant“.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Akmenės rajono „Vienybės“ laikraščio redaktorei Romai Jonikienei už bendradarbiavimą informuojant Akmenės krašto skaitytojus apie vykstančius renginius Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, poetams, svečiams už padovanotas poezijos eiles, o poezijos gerbėjams – už lankymąsi prasminguose Viešosios bibliotekos administracijos organizuojamuose renginiuose.

Už literatūrinių renginių organizavimą ir pravedimą Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei padėkojo Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė.

Teksto autorė:
Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė,
Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos
Garbės narė

Dalios Markulienės nuotraukoje iš kairės į dešinę pirmoje eilėje: dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Vilhelmina Imbrienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus švietimo konsultantė Aušra Astrauskienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, rašytojas Vytautas Almanis, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagielienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Irena Viršilienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Vitaliuja Žakienė. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, poetas Darius Rekis, Viešosios bibliotekos bibliotekininkė, poetė Aurelija Gerulskienė, bibliotekininkė Kristina Urniežienė, Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė.

Jono Vapsvos nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė ir Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas, rašytojas Vytautas Almanis