PROZININKĖS, VERTĖJOS, POETĖS BIRUTĖS JONUŠKAITĖS KŪRYBOS VAKARAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

PROZININKĖS, VERTĖJOS, POETĖS BIRUTĖS JONUŠKAITĖS KŪRYBOS VAKARAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko rašytojos, vertėjos, poetės Birutės Jonuškaitės kūrybos vakaras. Renginio organizatorė Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė renginį pradėjo mintimis apie lietuvių kalbą, knygos svarbą žmogaus gyvenime, pacitavo rašytojos Birutės Jonuškaitės mintis apie kūrybą, supažindino su rašytojos biografija.

Pažinimui keletą faktų iš rašytojos biografijos: gerbiamos rašytojos gimtinė Lenkijoje, Seinų apskrityje, Seivų kaime. Studijavo Vilniaus universitete žurnalistiką, dirbo Suvalkų vaivadijos  savaitraštyje „Krajobrazy“ bei lietuvių tautinės mažumos leidinyje „Aušra“.  Nuo 1985 metų gyvena Lietuvoje. Lietuvoje dirbo žurnalo „Šeima“ vyriausiąja redaktore, 2002-2003 m. rengė žurnalą „Šeima ir pasaulis“, buvo jo vyriausioji redaktorė. Nuo 1994 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė, nuo 2018 m. - Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė.

Rašytojos veiklos sritys: literatūra, publicistika, kultūra. Poezijos, publicistikos bei eseistikos publikuojamos kultūros leidiniuose. Apsakymai išversti į anglų, prancūzų, baltarusių, vokiečių, rusų, ukrainiečių, lenkų, gruzinų kalbas. Kūryboje fiksuoja savo krašto žmonių gyvenimo būdą, mentaliteto ypatumus ir tarmes, kelia bendražmogiškas, meilės, atsakomybės, nusikaltimo ir atpildo, nuopuolio ir dvasinio augimo, elgesio kritinėmis akimirkomis klausimus.

Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė pristatė rašytojos kūrybą, apdovanojimus: eilėraščius „Vaikas pražilusiom akim“, romanus „Maranta“ ir „Maestro“, pokalbių knygą „Laikas ir likimai“, almanachą „Žodžiai ir spalvos: baltarusių, lenkų ir ukrainiečių poetų plenero darbai“. 2004 metais rašytoja apdovanota Lietuvos kultūros ministerijos premija už publicistiką kultūros tema, 2006 metais Witoldo Hulewicziaus premija (Varšuvoje) už lietuvių ir lenkų literatūrų suartinimą, 2015 metais Garbrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą. 2015 metais romanas „Maranta“ nominuotas Metų knygos rinkimuose suaugusiųjų prozos kategorijoje, įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką, 2016 metais Lenkijos Respublikos valstybinis apdovanojimas Auksinis kryžius už nuopelnus vystant lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą, lenkų kultūros populiarinimą bei bendradarbiavimą su Lenkija, 2019 metais Lietuvos rašytojų sąjungos Suvažiavimo premija, 2020 metais Baltijos Asamblėjos premija, 2020 metais Vlado Šlaito premija už pokalbių knygą „Laikas ir likimai“.

Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Išdainuoti pavasarį vėju“, skirta rašytojos Birutės Jonuškaitės kūrybai.

Kūrybinio vakaro metu lyrines melodijas atliko Akmenės rajono meno mokyklos smuikininkų ansamblis „Stebuklingas strykas“, vadovaujamas mokytojos Danguolės Vanagienės.

Rašytoja, vertėja, poetė Birutė Jonuškaitė pristatė savo kūrybą, knygas  „Maestro“, „Laikas ir likimai“, mintimis pasidalino apie savo kūrybos ištakas, ieškojimus, atradimus. 2015 metais rašytoja išleido knygą „Maranta“, o knyga „Maestro“ tai pratęstas knygos veikėjų gyvenimas naujoje knygoje. Susitikimo metu autorė papasakojo apie knygos personažų charakterius, kūrimo aplinkybes, perskaitė ištrauką iš romano „Maranta“ rašymo dienoraščio ir autorės pokalbiai su personažais. Rašytoja teigė, „kad ji susigyvenusi su savo knygų personažais, kad jie tartum  realūs žmonės lydi ją gyvenime“. Knygoje „Laikas ir likimai“ rašytoja pateikė interviu, susitikimus su lietuvių ir lenkų kūrėjais Gintare Adomaityte, Elena Bradūnaite – Eglinskiene, Henriku Algiu Čigrėjumi, Magdalena Abakanowkc, Vladu Kalvaičiu ir kt. Rašytoja renginio metu atsakė į dalyvių pateiktus klausimus apie rašytojus, kūrybą, knygas. Viešajai bibliotekai rašytoja padovanojo knygų „Mūsų poetai“ (Birutė Jonuškaitė, Barbora  Gruszka-Zych,), „Lialė“ Jacek Dehnel (iš lenkų kalbos vertė Birutė Jonuškaitė). Skaitytojai renginio metu turėjo galimybę įsigyti rašytojos knygų su autorės autografu.

 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas rašytojas Darius Rekis padėkojo rašytojai už bendradarbiavimą su Akmenės rajonu, įteikė suvenyrų apie Akmenės kraštą. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo rašytojai už kūrybos vakarą, už prasmingas mintis apie gimtinę, gyvenimą, kūrybą, padovanojo simbolinį suvenyrą „Pelėdą“ – kūrybos paukštę, kuri atskristų į Viešąją biblioteką. Akmenės rajono Trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė rašytojai padovanojo knygą, rektorės padėjėja Genutė Sakavičienė rašytoja pakvietė pasirašyti į Trečiojo amžiaus universiteto Garbės knygą.

Kūrybiniame vakare dalyvavo rašytojos kūrybos gerbėjai - rajono bibliotekininkai, skaitytojai, lankytojai.

Teksto autorė:

Zita Sinkevičienė

Viešosios bibliotekos direktorė,

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos

Garbės narė

  

Jono Vapsvos nuotraukoje rašytoja, vertėja, poetė Birutė Jonuškaitė