Poezijos ruduo 2020

Tradicinė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventė,
skirta Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui paminėti

 

Lyriška birbynių melodija ir lietuvių rašytojo, poeto, klasiko, dainuojamosios poezijos kūrėjo, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Juozo Erlicko eilėraščiu „Eilėraštis be lakštingalos“ Viešosios bibliotekos direktorė, renginio organizatorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė Zita Sinkevičienė  ir Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė pradėjo tradicinę Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę, kuri rengiama nuo 1993 metų kartu su Akmenės krašto literatų klubu „Žiemgalija“.

Sveikinimo žodį gerbiamiems poetams, svečiams tarė Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, palinkėdamas kūrybinių sėkmių poetams, kalbėjo apie  bibliotekos, knygų svarbą  kiekvieno žmogaus gyvenime, mintimis pasidalino apie Akmenės rajono pasiekimus, investicijas, pasidžiaugė prasmingais Akmenės krašto žmonių darbais.

Sveikinimo žodį renginio dalyviams tarė Lietuvos Respublikos Seimo narė Dovilė Šakalienė, Seimo narys Juozas Olekas.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė 2019 metais išleistas  iš Akmenės krašto kilusių poetų, rašytojų knygas: rašytojo, poeto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Juozo Erlicko eilėraščių rinkinį „Bijau varlės“, kraštiečio, rašytojo, poeto Vido Morkūno knygą „Pakeleivingų stotys“. Rašytojas Vidas Morkūnas apdovanotas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija už kūrybiškiausią 2019 metais išleistą knygą, poetės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkės Dalios  Milukaitės-Buragienės knygą, jubiliejinę poezijos rinktinę „Skamba devynbalsė mūza“, Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės sudarytą knygą, tarptautinį literatūros almanachą „Poezijos keliai veda į Lietuvą“. Knyga yra išleista lietuvių ir latvių kalbomis, kartu su Vadakstes (Latvija) bibliotekininke Aina Statkus. Ši knyga skirta Pasaulio lietuvių metams paminėti. Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės buvo pristatyta knyga žemaičių kalba „So meilė Žemaiteje“. Šios knygos sudarytoja poetė, rašytoja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininkė Adelė Daukantaitė. Ši knyga – žemaičių kūrybinio paveldo lobis, žemaičių kalbos vadovėlis.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padeklamavo Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureato, poeto Algimanto Kiminiaus eilėraštį „Kelias į gimtinę“, pristatė  Viešosios bibliotekos ir jos filialų kraštotyrines spaudinių, fotonuotraukų, knygų parodas, bibliografinių spaudinių ciklus, skirtus Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui paminėti. Mintimis pasidalino apie Viešosios bibliotekos administracijos, Akmenės kraštotyros klubo sėkmingą projektą „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“. Rengiamas šio projekto literatūrinis metraštis „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“. Projektas buvo skirtas Akmenės rajono įkūrimo 70-mečiui paminėti, pristatė fotomenininko Jono Šaškauskio fotografijų parodą „Akmenės kraštas istorijos vingiuose“, skirtą šiai žymiai Akmenės rajono datai pažymėti.

Viešojoje bibliotekoje parengta, tradicinė jau tapusi, kraštotyrinė spaudinių paroda „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus.

Spaudinių paroda parengta anapilin išėjusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai Stasei Niūniavaitei.

Kaip ir kiekvienais metais, bibliotekos darbuotojos buvo nuvykusios į Tryškių kapines, pagerbti režisierės, poetės, knygos mylėtojos Stasės Niūniavaitės atminimą. Uždegė žvakutę, padėjo gėles.

Nuo 2004 metų per tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Literatūrine premija yra apdovanotos poetės D.Milukaitė-Buragienė (2004m.), Jovita Grakavinienė (2005m.), Valerija Lėgaudienė (2006m.), poetai: Leonardas Pukinas (2007m.), Algimantas Kiminius (2009m.), Julija Almanis (2011m.), Vilhelmina Imbrienė (2013m.), Stanislovas Aukselis (2015m.), Juzefa Janušienė (2016m.), Vidas Morkūnas (2017m.), Aidas Jurašius (2018m.), Kęstutis Krencius (2019m.).

Atsižvelgiant į Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinei premijai gauti pretendentų paraiškas, literatūrinių kūrinių vertinimo komisijai buvo  pateikti ir siūlomi šie poetai: rašytojas, poetas, klasikas, dainuojamosios poezijos kūrėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Juozas Erlickas, kilęs iš Akmenės krašto Svirkančių kaimo, poetas, rašytojas Andrius Almanis, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė Gražina Blinkinienė. Stasės Niūnivaitės literatūrinės premijos laureatu tapo rašytojas, poetas, klasikas, dainuojamosios poezijos kūrėjas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Juozas Erlickas. Dėl svarbių priežasčių į tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę negalėjo atvykti gerbiamas rašytojas, kraštietis Juozas Erlickas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas. Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis perdavė Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą, skirtą rašytojui Juozui Erlickui: „Nuoširdžiai dėkoju už ilgametį kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną, poezijos ir prozos poveikį ugdant bendražmogiškąsias pilietines ir estetines vertybes, už poetinę kūrybą, dainuojamosios poezijos sklaidą ir išleistas autorines knygas. Sveikinu tapus 2020 m. Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatu. Tegul Jums niekad nepristinga kūrybines energijos, išradingumo ir išskirtinių idėjų“. Padėkos raštą mero pavaduotojas perdavė Viešosios bibliotekos direktorei kad perduotu gerbiamam rašytojui, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatui Juozui Erlickui.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino su rašytojo Juozo Erlicko biografija, primindama, kad rašytojas gimė Akmenės rajone, Svirkančių kaime 1970 metais, baigė Viekšnių vidurinę mokyklą, studijavo (1971-1975 m.)  lituanistiką Vilniaus universitete. Direktorė Z. Sinkevičienė padeklamavo eilėraštį iš rašytojo 1987 m. išleistos knygos „Pilkas eilėraštis“. 1997 metais rašytojas Juozas Erlickas apdovanotas Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė supažindino su rašytojo Juozo Erlicko kūryba, išleistomis knygomis, pjesėmis, diskografijomis, supažindino  su filmuotais video įrašais, kur publikuojama rašytojo Juozo Erlicko kūrybą.

Šiame literatūriniame vakare svečiams, poetams, skaitytojams, Stasės Niūniavaitės literatūrinės premijos laureatui Juozui Erlickui nuostabias birbynių melodijas dovanojo Akmenės rajono meno mokyklos birbynininkų ansamblis vadovaujamas Algimanto Gulbino.

Gerbiamo poeto, rašytojo Juozo Erlicko  eiles skaitė gerbiama Lilija Smalakienė, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktorė.

Džiugu, kad šioje Viešosios bibliotekos  administracijos organizuotoje „Poezijos rudens“ šventėje savo kūrybos eiles, dainuojamąją poeziją dovanojo Akmenės krašto literatai ir poetai atvykę į šią prasmingą poezijos šventę iš 6 Lietuvos rajonų.

Poezijos rudens šventėje dalyvavo: Dalia Milukaitė-Buragienė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė iš Kauno pristatė eilėraščius „Rudens akvarėlė“, „Rudens eilėraščiai“. Dainuojamosios poezijos kūrėjas, daugelį kartų savo kūrybą džiuginęs Akmenės krašto bibliotekų skaitytojus Kęstutis Krencius atliko savo kūrybos dainas „Lietus“, „Naujoji Akmenė“, dainas sukurtas pagal poetės Dalios Milukaitės – Buragienės ir  poetės Liucijos Jagielienės eilės. Savo poezijos eilės skaitė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagielienė „Meilei“. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininkė, poetė, rašytoja Adėlė Daukantaitė padeklamavo savo kūrybos eiles: „Akmenė“, eilėraščių žemaičių tarme. Gerbiama poetė padėkojo Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei už pakvietimą į renginį, už galimybę dalyvauti prasmingame ir kūrybingame projekte. Savo eilės šventėje skaitė Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ poetės Daiva Rudelytė, kuri eiles skyrė  žemaičių tarmei, kalbai. Irena Stražinskaitė – Glinskienė deklamavo eiles žemaičių tarme ir padovanojo Viešajai bibliotekai savo išleistą poezijos knygą „Dievo karvytė“. Poetė iš Pakruojo rajono  Laimutė Černiauskienė paskaitė eilėraščius, skirtus rudeniui, vasarai, tėviškei, padovanojo savo išleistas eilėraščių knygas „Išdrįsti“, „Keliaujantys“. „Poezijos rudens“ šventėje dalyvavo poetė Reda Vaitkevičienė iš  Šilalės rajono, Emilija Kvedierienė iš Joniškio rajono. Savo poezijos eiles skyrė tėviškei, gamtai, padovanojo kultūros žurnalą „Joniškio krašto istorija“. Regina Miežietienė iš Plungės rajono, atliko savo kūrybos dainas. Poetė iš Ventos Irena Viršilienė paskaitė eilėraščius: „Ventai“, „Žmogaus ruduo“, „Žemės“. Akmenės krašto poetė Rima Karalienė savo eiles skyrė rudeniui, Aurelija Gerulskienė padeklamavo eilėraščius „Poetai“, „Gimtinė“, Dinora Zokaitienė skaitė savo kūrybos eiles, skirtas  tėviškei, Akmenės kraštui.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo poetams, dainuojamosios poezijos kūrėjams už padovanotas nuostabias  poezijos eiles renginio dalyviams, skaitytojams už skaitomas poezijos knygas.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė 
Zita Sinkevičienė

 

DSC 2599meras

Jono Vapsvos nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

DSC 2664martinaitis

Jono Vapsvos nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis skaito Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą, skirtą rašytojui Juozui Erlickui

DSCF1608

Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos Respublikos Seimo narė Dovilė Šakalienė

DSC 2819Oleka

Jono Vapsvos nuotraukoje: Lietuvos Respublikos  Seimo narys Juozas Olekas

DSCF1614

Dalios Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tomas Martinaitis perduoda Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą, skirtą rašytojui Juozui Erlickui, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatui Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei

PARODA

Dalios Markulienės nuotraukoje: paroda, skirta kraštiečiui, rašytojui, poetui, dainuojamosios poezijos kūrėjui, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatui  Juozui Erlickui

DSCF1664

Dalės Markulienės nuotraukoje: renginio organizatorė, vedėja, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė 

DSCF1621

Jono Vapsvos nuotraukoje: Akmenės rajono „Vienybė“ laikraščio redaktorė Lilija Smalakienė

DSC 2700buragienė

Jono Vapsvos nuotraukoje: Dalia Milukaitė-Buragienė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, periodinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė

DSCF1640

Dalios Markulienės nuotraukoje: Kęstutis Krencius – dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatas

DSCF1656

Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininkė, poetė, rašytoja Adėlė Daukantaitė

DSCF1659

               Dalios Markulienės nuotraukoje: Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ poetė Daiva Rudelytė

DSC 2742jadielienė

               Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Liucija Jagielienė

DSC 2760Viršilienė

Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė iš Ventos Irena Viršilienė

DSC 2849Glinskienė

Jono Vapsvos nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, poetė Irena Stražinskaitė – Glinskienė

DSC 2896miežietienė

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė Regina Miežietienė iš Plungės rajono

DSC 2907šilalė

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė Reda Vaitkevičienė iš  Šilalės rajono

DSC 2931černiauskienė

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė iš Pakruojo rajono  Laimutė Černiauskienė

DSC 2953Iš joniškio

               Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė Emilija Kvedierienė iš Joniškio rajono

DSC 2981

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė Rima Karalienė

DSC 2989

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė Aurelija Gerulskienė

DSC 3012

Jono Vapsvos nuotraukoje: poetė Dinora Zokaitienė

DSC 3099bendra

Jono Vapsvos nuotraukoje: tradicinės „Poezijos rudens“ šventės Viešojoje bibliotekoje dalyviai

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai