,,Poezijos pavasaris 2020„

Tarptautinio Poezijos festivalio ,,Poezijos pavasaris 2020„ renginiai Akmenės rajono Savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje

Akmenės rajono Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje ir Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje įvyko Tarptautinio poezijos festivalio ,, Poezijos pavasaris 2020 ,, literatūriniai renginiai. Šio festivalio rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos rašytojų Sąjunga, Lietuvos rašytojų klubas, Akmenės rajono Savivaldybė, Akmenės rajono Savivaldybės viešoji biblioteka. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pasidalino mintimis apie šio festivalio renginius, poezijos reikšmę žmogaus gyvenime. Renginio vedėjos Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus specialistė Kristina Urniežienė pristatė renginio svečius.
Žurnalistas , fotomenininkas, grožinės literatūros skaitovas, Joniškio rajono garbės pilietis Juozas Šalkauskas. 2004 metais Juozas Šalkauskas apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedmino ordino kryžiumi. Įgarsina knygas Lietuvos aklųjų bibliotekoje, skaito rašytojų Jono Avyžiaus, Kristijono Donelaičio, Juozo Bulotos, poeto Pauliaus Širvio ir kitų poetų, rašytojų kūrybą.
Autorinių dainų atlikėjas, gydytojas Vygantas Kazlauskas. Dainininkas ir dainuojamosios poezijos kūrėjas dainas atlieka pagal poetų Pauliaus Širvio, Violetos Palčinskaitės, Sandros Avižienytės eiles. 2011 metais išleido kompaktinę plokštelę „Miesto vaikas“, o 2007 metais už iniciatyvas ir kūrybiškumą apdovanotas Švento Kristoforo statulėle.
Poetas eseistas Dainius Sobeckis, humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos rašytojų Sąjungos narys. Jo kūryba publikuojama almanachuose ,,Poezijos pavasaris“, ,,Žiemos sodai“, ,,Baltija“, ,,Ligoninės priimamasis“. Išleidęs   poezijos knygas ,,Be vietovardžių“ 2001 m., ,,Žvejo sūnus“ – eilėraščiai, ,,Homo religijosus“. Poezijos knygą ,,Kryžiaus užraktas“  – 2020 m. ir t.t.
Poetas, prozininkas, Julius Žėkas. Poeto kūryba publikuojama almanachuose ,, Poezijos pavasaris‘‘, ,,Žiemos sodai“, literatūriniuose leidiniuose ,,Šiaurės Atėnai“, ir tt. Tarpdisciplininių menų kūrėjas. Projekto  ,,Tautiškos giesmės instaliacija“ – Valstybės himnas perteiktas šiuolaikine meno kalba dalyvis. Eilės verstos į anglų, rusų, ukrainiečių kalbas.
Renginyje pristatyti Akmenės krašto literatai: Darius Rekis – Akmenės rajono Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas - rašytojas, poetas, išleido 2016 m. eilėraščių knygą - ,,Pražydusios klumpės“, ,,Viską susapnuoti dar kartą“, knygą vaikams ,,Kaip Kukiai su Gruzdžiais  kovojo“ – 2019 m. Poetas, rašytojas Andrius Almanis yra išleidęs poezijos knygas ,,Nežinomų vietų pavasaris“, ,,Cukraus gabaliukas“, ,,Ventos legendos“
Renginyje pristatyta poetė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų Sąjungos pirmininkė, Stasės Niūniavaitės literatūrinės premijos laureatė – Dalia Milukaitė- Buragienė, išleidusi 34 poezijos knygas – akrostichų rinktinę ,,Viltingais žodžiais virpanti styga“,poezijos knygą ,,Pasivaikščiojimai po tėviškę“ knygą vaikams ,, Medžių abėcėlė “, išleistos 2 knygos Brailio raštu, įgarsintos šešios garsinės knygos ir tt.
Renginyje pristatyta poetė – Vitalija Žakienė išleidusi 2020 metais knygą „ Iš vieno gyvenimo“, poetė Rima Almanienė – išleidusi knygą „ Gervuogės sirpsta “, Aurelija Gerulskienė – kurios kūryba publikuojana Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės, išleistuose literatūriniuose almanachuose.
Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda ,, Žydintis poezijos pavasario posmai“. Spaudinių parodoje atsispindi kiekvieno atvykusio poeto kūryba, dainuojamosios poezijos, grožinės literatūros skaitovo kūryba, biografija.
Poezijos gerbėjus, bibliotekų skaitytojus, sužavėjo intelektualios, grožinės literatūros skaitovo Juozo Šalkausko deklamuojamos eilės: Pauliaus Širvio, Jono Strelkūno, Jono Greičiūno ir kitų poetų.
Dainuojamosios poezijos atlikėjas Vygantas Kazlauskas, dainuojamosios poezijos gerbėjams atliko prasmingas dainas pagal poetų Vytauto Mačernio, Justino Marcinkevičiaus, Pauliaus Širvio, Sandros Avižienytės žodžius.
Dainius Sobeckis paskaitė poezijos eilių iš išleistų knygų ,, Gyvenimo asmenukė“, ,, Poeto epitafija“, „Bundu“, „Būtasis Kartinis laikas“ ir t.t.
Poetas Julius Žėkas – paskaitė savo kūrybos eilėraščių ,, Pradžių pradžia“, ,, Kas buvo kai dar nieko nebuvo“, ,,Iš šventųjų gyvenimo“ ir t.t.
Savo kūrybos eiles skaitė Akmenės krašto literatas, rašytojas poetas Darius Rekis eilėraščiai „Bičių dūzgimas“, „Penkios pasaulio šalys“, „Lietus“. Poetė Dalia Milukaitė – Buragienė skaitė „ Kelionė“, „Poezijos sielų kambarys“, „Miela mano“. Rašytojas Andrius Almanis, poetė Vitalija Žakienė, Rima Almanienė, Aurelija Gerulskienė eiles skyrė mūsų kraštui, tėviškei, gamtai.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo garbiems svečiams, už padovanotą poezijos pavasario šventę, kuri įvyko Akmenės rajono Savivaldybės Viešojoje bibliotekoje, Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekoje. Grožinės literatūros skaitovas Juozas Šalkauskas visų atvykusių vardu padėkojo viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei, padėkojo už bendrystę, padovanojo ,,Poezijos pavasaris 2020“, almanachą su atvykusių autografais. Ši knyga padovanota ir Onos Šimaitės bibliotekai. Autorinių dainų atlikėjas, Vygantas Kazlauskas padovanojo bibliotekai savo išleistą 2020 m. knygą ,,Pabirusios mintys“, poetas Dainius Sobeckis padovanojo Viešajai bibliotekai knygą ,,Kryžiaus užraktas“.

Dalios Markulienės nuotraukoje  Tarptautinio Poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2020“ dalyviai, svečiai: pirmoje eilėje iš kairės į dešinę Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiutė, akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Ada Januitienė, bibliotekininkė edukacinei projektinei veiklai Kristina Urniežienė, Akmenės kultūros namų vadovė kultūrinei veiklai, poetė Vitalija Žakienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė, poetė Rima Almanis, poetė, bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: rašytojas, poetas Andrius Almanis, Lietuvos žurnalistas, redaktorius, fotografas, radijo diktorius, spaudos apžvalgininkas, skaitovas, renginių vedėjas Juozas Šalkauskas, autorinių dainų atlikėjas, gydytojas, scenos atlikėjas Vygantas Kazlauskas, poetas, eseistas Dainius Sobeckis, poetas ir tarpdisciplininių menų kūrėjas Julius Žėkas, Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas, poetas Darius Rekis.

Dalios Markulienės nuotraukoje: poezijos pavasario svečiai, dalyviai, prie Akmenės miesto Onos Šimaitės bibliotekos.

Dalios Markulienės nuotraukoje: poetas, eseistas Dainius Sobeckis

Dalios Markulienės nuotraukoje: Lietuvos žurnalistas, redaktorius, fotografas, radijo diktorius, spaudos apžvalgininkas, skaitovas, renginių vedėjas Juozas Šalkauskas