POETINIO ŽODŽIO KELIONĖ

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkės, poetės Dalios Milukaitės – Buragienės  literatūrinis vakaras „Poetinio žodžio kelionė“, skirtas poetės Dalios Milukaitės – Buragienės  garbingam, prasmingam amžiaus jubiliejui paminėti. Lietuvos poetė ir medikė gimė Lazdijų rajone, Šeštokuose. Poetė rašė, kad  vaikystėje per literatūrines radijo valandėlės  skambėjo jos eilėraščiai. Kūrybos šaknys tikriausiai atėjo iš senelio brolio, kunigo Antano Miluko. Jis buvo  redaktorius ir knygų leidėjas. Vaikystėje matydavo ant aukšto sukrautas visas jo knygas, domėjosi literatūra“. Poetė daug rašo apie savo tėviškę, Šeštokus, apie Žemaitiją, kurioje ilgai gyveno (Naujoji Akmenė), apie įžymius tautiečius (Simoną Daukantą, Maironį), apie savo garsųjį dėdę, knygnešį, leidėją Antaną Miluką. Pirmoji poetės knyga išleista 1990 metais,  pirmieji poezijos rinkiniai: „Virš pilkos dienos“ (1990), „Ilgesio paukštė“ (1995), „Vakaro vėjas“ (1996), „Likimo rožė“ (1997) ir t.t. Su savo kūrybos pristatymais poetė važinėja po visą Lietuvą, neaplenkdama ir mažų Lietuvos rajonų. Juose lankydamasi ir bendradarbiaudama su žmonėmis neretai sukuria tam kraštui ar sutiktam žmogui akrostichų ( eilėmis parašytas tekstas, kur sujungus pirmąsias kiekvienos eilutės raidės gaunamas žodis – miesto pavadinimas, žmogaus vardas, pavardė. Išleidusi 35 poezijos knygas, iš jų 4 vaikams. Daugkartinė medikų poezijos pavasarių laureatė ir prizininkė, Akmenės krašto Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė (2004m.), Vilkaviškio mažojo poezijos pavasario laureatė (2002, 2009) JAV (Los Andželas) Stasio Bataičio literatūrinės premijos laureatė (1999, 2004), Eduardo Šulaičio (Čikaga, 2004) literatūrinio fondo premijos laureatė. Išleistos 2 knygos Brailio raštu ir keturios garsinės poezijos knygos. D. Milukaitė-Buragienė ne tik skaito savo kūrybą, bet parodo kaip atrodo Brailio raštu užrašytos knygos, mat autorės net dvi  knygos yra skirtos  mažiesiems skaitytojams, turintiems regėjimo  negalią. Tai parodo poetės atjautą silpnesniam, jos pastangas suteikti galimybę neįgaliesiems socializuotis visuomenėje.Poetė vaikams yra išleidusi šias knygas: „Medžių abėcėlė“ (2005), „Lietuvos uogelės“(2007), „H. K. Anderseno pasakų herojai“ (2008), „Tėviškėlės akmenėliai“ (2011). Už akrostichų rinktinę „Viltingais žodžiais virpanti styga“ (2008) Factum agentūros pripažinta Lietuvos rekordu ir įrašyta į raštijos skyrių, kaip daugiausia parašiusi akrostichų autorė Lietuvoje – 217 šio žanro eilėraščiu. Išleido knygą „Kamanų klampynė“ (2010), sonetų vainikas, skirta Kamanų Valstybinio gamtinio  rezervato  gamtai apdainuoti. Su anapilin išėjusiu poetu Vladu Buragu yra išleidusi šias knygas „Neramioji liepsna“ (1998), „Dviejų saulių nemigusios žaros“ (2000),  eilėraščių rinktinė „Gerumu vienas kitą apgynę“ (2010), eilėraščių rinkinį „Mintimis ir širdimi“ (2014), išleido knygą „Poezijos dainius“ su Vytautu Šiaudyčiu (2018 straipsnių ir eilėraščių rinkinys apie poetą Vladą Buragą). Poetės  yra išleistos garsinės knygos: „Čiulba ulba volungėlė“, skaito aktorė Virginija Kochanskytė,  „Stebuklingąjį žmogų šaukiu“, skaito aktorė Jūratė Onaitytė. Garsinių knygų įrašus galite pasiklausyti Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos internetinėje literatūrinėje svetainėje www.akmeneskrastoliteratai.lt. Apie poetę informaciją galite rasti Akmenės krašto enciklopediniame žodyne, kuris randasi Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt . Poetės kūryba yra publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, literatūriniame žurnale „Metai“, literatūriniuose almanachuose „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse. Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės išleistose literatūrinėse rodyklėse „Gėlės – žemės džiaugsmas“, „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“, „Literatūrinio rudens palėtė“ ir t.t. Gerbiama poetė yra išleidusi almanachą „Mieloji mano, rudenio žemele“, 2018 metais išleido Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąvadą, albumą „Vardą rašysim ant laiko delnų“. Nuo 2017 metų poetė Dalia Milukaitė-Buragienė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorė. Pagal poetės sukurtas eiles dainuojamos dainos, skirtos tėviškei, gimtinei.Didelio populiarumo sulaukė dainininko Arūno Armono atliekama daina  „Miela mano“. Viešojoje bibliotekoje šiam literatūriniam vakarui buvo parengta kraštotyrinė spaudinių paroda „Dėsiu žodžių prasmę į eilėraščių puokštę“, skirta  poetės, medikės Dalios Milukaitės-Buragienė 70-osioms gimimo metinėms paminėti. Gerbiamai poetei Kivylių kaimo bibliotekos skaitytojai vaikai, vadovaujami kolegės  Romos Kristinaitienės, padovanojo literatūrinę kompoziciją iš knygos „Lietuvos uogelės“. Eilę metų Viešosios bibliotekos ir jos filialų literatūriniai, informaciniai renginiai buvo filmuojami ir patalpinami Akmenės krašto literatų internetinėje literatūrinėje svetainėje www.akmeneskrastoliteratai.lt . Ventos regioninė televizija turi filmuotos medžiagos už kelis dešimtmečius apie Akmenės kraštą, apie Viešosios bibliotekos ir jos filialų literatūrinius renginius, seminarus, konferencijas. Gerbiamai poetei Daliai Milukaitei – Buragienei Ventos regioninė televizija parengė filmuotą  literatūrinių prisiminimų ciklą „Literatūrinių renginių jūroje“. Poetė buvo nustebinta ir padėkojo už malonius prisiminimus Ventos regioninei televizijai, Viešajai bibliotekai, skaitytojams. Mintimis apie poetės Dalios Milukaitės-Buragienės kūrybą pasidalino žurnalistė, Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, Akmenės rajono Garbės pilietė Julijana Sejavičienė. Literatūriniame renginyje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, rašytojas Darius Rekis, kuris įteikė poetei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkei Daliai Milukaitėi –Buragienei  Akmenės rajono savivaldybės mero padėkos  raštą  garbingo jubiliejaus proga, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos garbės narė Zita Sinkevičienė įteikė padėką poetei už didelį indėlį populiarinant lietuvišką  nepriklausomųjų rašytojų sąjungos literatų spausdintą žodį, už kūrybinį bendradarbiavimą. Gerbiamą poetę Dalią Milukaitę-Buragienę  pasveikino  poetės Liucija Jagėlienė, Gražina Blinkinienė, Rima Almanienė, Sigita Ligeikienė, Polina Sarapinienė, Dinora Zokaitienė,  Kruopių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Rima Urmonienė, poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius. Apie poetę Dalią Milukaitę – Buragienę, jos kūrybą  kalbėjo  renginio organizatorė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, kuri pristatė naują poetės jubiliejinę knygą „Skamba devynbalsė mūza“. Direktorės pavaduotoja Dalia Taraškevičiūtė ir Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininkė Kristina Urniežienė kalbėjo apie poetės kūrybą, deklamavo eiles. Literatūrinį vakarą apvainikavo pagal poetės Dalios Milukaitės – Buragienės sukurtas eiles atliekamos dainos, kurioms muziką sukūrę ir dainas atliko poetas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

 

Dalios Markulienės nuotraukoje: literatūrinio vakaro „Poetinio žodžio kelionė“ dalyviai

 

 

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai