Literatūrinis renginys su poete, filologe, literatūrologe Dalia Tamošauskaite-Zabitiene „Gimtoji kalba vėsam kam pasabni“ Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoj

 

Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje įvyko renginys – žemaitiškas pavakarojimas su poete, filologe, literatūrologe, Lietuvos rašytojų sąjungos nare, Skuodo laikraščio „Mūsų žodis“ redaktore, Žemaičių kultūros draugijos nare, Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidente, žemaičių kalbos propaguotoja Dalia Tamošauskaite-Zabitiene „Gimtoji kalba vėsam kam pasabni“, skirtas Žemaičių kalbos metams paminėti.
Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalino apie lietuvių kalbos tarmes, profesorės Viktorijos Daujotytės mintis apie žemaičių kalbą, tarmę, pristatė poetės, literatūrologės Dalios Tamošauskaitės-Zabitienės kūrybą. Poetė yra išleidusi šias poezijos knygas Vabalai (2013), Vėjai (2021), kuri buvo pristatyta Viešojoje bibliotekoje. Gerbiama poetė, literatūrologė Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė gaivina žemaičių kalbą, žemaitijos krašto kultūrą, tradicijas, papročius, savitumą, inicijuoja konkursą „Koram žemaiteška“, tarmiškai rašo pasakas, eilėraščius, mokslinius, publicistinius straipsnius, žemaitišką tautosaką. Poetės kūryba publikuojama žemaitiškame laikraštyje „A man saka“, žurnale „Žemaičių žemė“, sudaro žemaitiškai rašinių kūrybos rinktinę „Su meile tieviške“, žemaitiškus skaitinius vaikams „Cirulielis“ ir t.t. Kaip šiaurės žemaičių, poetės eilėraščiai išspausdinti mokomojo pobūdžio knygose „Šiaurės žemaičiai telšiškiai“, Juozo Pabrėžos  „Žemaičių kalba ir rašyba“. 2021 metais gerbiama Dalia apdovanota Žemaičių šlovės žvaigžde. 2021 metais tapo Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos laureate. Bibliotekininkė Kristina Urniežienė paskaitė eilėraštį „Žemaitijai“, supažindino su poetės publikuojama kūryba laikraščiuose, žurnaluose.
Akmenės rajono meno mokyklos kanklininkų ansamblis „Arpedžio“ ir akordeonistas, vadovaujamas mokytojos Loretos Rimkuvienės atliko lietuvių kompozitorių melodijas.
Poetė, filologė Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė supažindino literatūrinio renginio dalyvius su žemaičių kalba parašytomis knygomis, leidiniais, savo parengtomis, sudarytomis naujausiomis knygomis žemaičių kalba, apie profesorių J. Pabrėžos, A. Girdenio nuopelnus žemaičių kalbai, knygų leidimui.  Poetė įtraukė renginio dalyvius į žemaitiškus žaidimus, mįslių minimą. Apdovanoti buvo  „Diekavuonėmis“ už dalyvavimą Žemaitijos regiono konkurse „Skaitima  žemaitėška“, skirtame Simono Daukanto 228-osioms gimimo metinėms paminėti - Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė, Naujosios Akmenės Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakulteto literatų grupei. Viešajai bibliotekai poetė, literatūrologė, filologė Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė padovanojo knygų: „Skuodo krašto garbei“, „No aukšta kalna veizontėis“, „Blezdingas prasklēd žėidus“, „Koram žemaitėškā“ dalyvių kūrybos rinktinė, „Majednė eileraštė žemaitiu kalba“, „Gražiau nerasi“ apie Skuodo kraštą.Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo gerbiamai poetei Daliai Tamošauskaitei-Zabitienei už prasmingą literatūrinį renginį žemaičių kalba, įteikdama simbolinį suvenyrą.Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Gimtoji kalba vėsam kam pasabni“.

Zita Sinkevičienė
Viešosios bibliotekos direktorė

 

Dalios Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su poete, filologe, literatūrologe Dalia Tamošauskaite-Zabitiene.