Literatūrinis muzikinis renginys „Poezijos, muzikos, tapybos keliai grįžta į gimtinę“, skirtas kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

Literatūrinis muzikinis renginys „Poezijos, muzikos, tapybos keliai grįžta į gimtinę“, skirtas kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

 

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko renginys, skirtas kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Renginio organizatoriai Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Akmenės rajono meno mokykla.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė mintimis pasidalino apie kraštiečio, poeto, kompozitoriaus, tapytojo Stasio Juškaus kūrybą, eilėraščius, išleistas knygas, nutapytus paveikslus. Stasys Juškus išleido savo dainų rinktinę „Dainos Lietuvai“(1995), poezijos knygas „Gimiau, kad mylėčiau“(2001), „Širdies paletė“(2014), „Tylos šaukimas“(2004), Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys. Poeto Stasio Juškaus kūryba publikuojama Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės Zitos Sinkevičienės išleistuose literatūriniuose almanachuose, poezijos knygose „Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (2009), „Pokalbiai su poezija“(2009),  „Žiemgalijos užrašai IIId.“(2014), „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“(2018), „Poezijos keliai veda į Lietuvą“(2019). Šias knygas Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė nusiuntė poeto sūnui Donatui Juškui, tarpininkaujant buvusiai Naujosios Akmenės seniūnijos darbuotojai  Vaclavai Teresienei, kurią sieja bičiulystė su A.A. Stasio Juškaus šeima. Gerbiamas Donatas Juškus padovanojo Akmenės rajono savivaldybės Viešajai bibliotekai 6 tėvelio Stasio Juškaus tapytus paveikslus, kurie eksponuojami Viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje. Gerbiamas Donatas Juškus  dėl svarbių priežasčių negalėjo atvykti į renginį, bet atsiuntė įrašą, kuriame dalinosi prisiminimais apie tėvą A.A. Stasį Juškų, jo kūrybą, dailę, muziką, apie pagarbą Akmenės kraštui, gimtinei. Donatas Juškus padėkojo Viešosios bibliotekos direktorei Z. Sinkevičienei už renginį, dalyviams, kurie pagerbė A.A. tėvo Stasio Juškaus atminimą. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Donatui Juškui  už padovanotus tėvo Stasio Juškaus paveikslus Viešajai bibliotekai: „Tegul  knygos ir žmonės vieni kitų laukia. Skaitydami patiriame, kas yra žmogaus likimas. Keliaujame kartu su Jumis per Anapilin išėjusio, Jūsų tėvelio, rašytojo, poeto, kompozitoriaus, dailininko Stasio Juškaus kūrybą“.

Viešosios bibliotekos bibliotekininkė Kristina Urniežienė renginio dalyvius supažindino su Stasio Juškaus biografija. Stasys Juškus gimė 1936 m. balandžio 29d. Žemaitijoje, Šventupių kaime, Akmenės rajone. Baigė Muzikos akademiją, Maskvos universitete studijavo dailę. 1990 m. įkūrė pirmąją privačią Lietuvoje Meno galeriją, kurioje savo darbus eksponuoja žymūs lietuvių dailininkai. S. Juškus pasireiškė kaip metalo ir gintaro meistras bei tapytojas. Sukūrė dainų vaikams ir suaugusiesiems. 1963 – 1965 metais  įsteigė Naujosios Akmenės vaikų muzikos mokyklą ir jai vadovavo, su 80 asmenų cementininkų mišriu choru tapo 1965 metų Lietuvos dainų šventės pajėgiausių chorų konkurso laureatu. Nuo 1965 m. – Vilniaus kultūros mokyklos dėstytojas, nuo 1967 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos konsultantas, nuo 1969 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos prorektorius, nuo 1971 m. – Vilniaus pedagoginės mokyklos dėstytojas, 1973 – 1990 – J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos dieninio skyriaus vedėjas, dėstytojas; vadovavo Vilniaus įmonių ansambliams, buvo „Sakalo“ ir kt. chorų chormeisteriu. 1990 įsteigė pirmą privačią dailės galeriją „Vilnius ir dailė“. Surengė personalinių tapybos parodų,  metalo ir gintaro meninių dirbinių meistras, sukūrė apie 200 dainų vaikų ir suaugusiųjų chorams, ansambliams, maršų pučiamųjų orkestrui. Lietuvos nepriklausomų rašytojų s-gos narys; 2016 įrašytas į Kruopių sen. Aukso raidės knygą.

Kruopių kaimo filialo literatų būrelis „Kruopelė“, vadovaujamas vyr. bibliotekininkės Rimos Urmonienės atliko literatūrinę – muzikinę kompoziciją „Gyvenimas - drobėj nutapytas“. Literatūrinę - muzikinę kompoziciją atliko Rima Urmonienė, Vitalija Žakienė, Gražina Blinkinienė, Regina Lalienė, Danutė Kachabrišvili, Liuda Povilaitytė. Literatūrinėje – muzikinėje kompozicijoje skambėjo poeto Stasio Juškaus eilėraščiai iš poezijos knygų „Tylos šauksmas“, „Širdies paletė“, „Gimiau, kad mylėčiau“ ir kitų.

Prisiminimais apie A.A. Stasį Juškų pasidalino Vaclava Teresienė. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Akmenės rajono meno mokyklos direktorei Irinai Mikulevič, Kruopių seniūnijos seniūnei Rasai Statkuvienei už leidimą eksponuoti Stasio Juškaus tapybos darbus Viešosios bibliotekos E. Meškienės vardo konferencijų salėje. Tapytojo  A.A. Stasio Juškaus tapybos darbų paroda „Piligrimo kelias“ eksponuojama nuo 2022 m. gegužės 6 dienos iki 2022 m. birželio 2 dienos. A.A. Stasio Juškaus tapytuose paveiksluose dominuoja Lietuvos gamta, Akmenės kraštas, ežerai, miškai, peizažai, metų laikai, Vilnius, senamiestis ir kitos temos. Mintimis apie kompozitorių, dailininką Stasį Juškų pasidalino Akmenės rajono meno mokyklos direktorė Irina Mikulevič, apie bendrystę su Akmenės rajono meno mokykla, auklėtojais, moksleiviais, edukacines dailės, muzikos veiklas, ekskursijas. Mokytojas Valdas Bogavičius pasidalino prisiminimais apie bendrystę su A.A. Stasiu Juškumi, apie suorganizuotas ekskursijas po muziejus mokyklos moksleiviams ir mokytojams. Akmenės rajono meno mokyklos mokytojai A. Kudžinskienė, R. Gintauskas, D. Vanagienė ir direktorė Irina Mikulevič atliko vokalinius kompozitoriaus Stasio Juškaus kūrinius iš knygos „Dainuoju Lietuvai“: „Pavasaris“, „Senoji gitara“, „Jūra“ ir kt.  Mokytoja Romena Šimkuvienė padainavo dainas „Malda Kristui“, „Dainų daina“ ir kt.

Viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda „Lietuviško žodžio šviesa“, skirta A.A. Stasiui Juškui atminti ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo Kruopių kaimo filialo literatų būreliui „Kruopelė“ už atliktą literatūrinę - muzikinę kompoziciją, Akmenės rajono meno mokyklos direktorei Irinai Mikulevič, direktorės pavaduotojai Dovilei Mučinskienei, Akmenės rajono meno mokyklos mokytojams, Kruopių seniūnijos seniūnei Rasai Statkuvienei, Vaclavai Teresienei ir pasveikino visus su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

Renginyje dalyvavo „Vienybės“ laikraščio redaktorė Roma Jonikienė. Gerbiama redaktorė visų renginio dalyvių vardu pasveikino Viešosios bibliotekos direktorę Zitą Sinkevičienę su prasminga švente.

 Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė