Literatų klubo „Jonvabalis“ kūrybos rinktinės „Atsigerti šaltinio vandens“ pristatymas Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

 

Literatų klubo „Jonvabalis“ kūrybos rinktinės  „Atsigerti šaltinio vandens“ pristatymas Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“ pirmininkė Vida Marcinkienė į regioninį literatų sambūrį „Sparnuoto žodžio vedini“ ir poezijos rinktinės „Atsigerti šaltinio vandens“ pristatymą pakvietė Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narę, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkę  Zitą Sinkevičienę ir literatus. Regioninis literatų sambūris vyko Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas su klubo narėmis, Joniškio  literatų klubo „Audruvė“  nariai ir jų vadovė Alina Jonaitienė, Radviliškio literatų klubo „Jonvabalis“ pirmininkė Vida Marcinkienė su literatai ir Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė, klubo narės, poetės Aurelija Gerulskienė, Irena Viršilienė, kurios  paskaitė poezijos eilių, skirtų gimtinei, Akmenės kraštui.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė  Zita Sinkevičienė pristatė Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ veiklą. Literatūros klubas „Žiemgalija“ yra visuomeninė organizacija savanoriškumo principu vienijanti iš Akmenės krašto kilusius ir šiuo metu Akmenės krašte gyvenančius literatus bei rašytojus profesionalus. Akmenės kraštas didžiuojasi talentingais kūrėjais, kurie puoselėja lietuvišką žodį, kaip rašytojas Vytautas Almanis, Julija Almanis, kraštietis rašytojas, vertėjas Vidas Morkūnas, rašytojas Aidas Jurašius, Apolinaras Juodpusis, Leopoldas Rozga, Julija Sejavičienė, poetė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė Dalia Milukaitė-Buragienė, Juzefa Janušienė, Andrius Almanis, Rima Almanienė, Irena Viršilienė, Aurelija Gerulskienė, Leonardas Pukinas, Kęstutis Krencius, Gražina Blinkinienė ir kiti. Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė pristatydama Akmenės krašto literatus, paskaitė poetės Dalios Milukaitės – Buragienės eilėraštį, skirtą Lietuvos švietėjui, istorikui Simonui Daukantui „Prie Simono Daukanto paminklo“.

Renginyje dalyvavo Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“ literatai ir Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ narės poetės Aurelija Gerulskienė, Irena Viršilienė,  paskaitė poezijos eilių, skirtų gimtinei, Akmenės kraštui.

Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“ pirmininkė Vida Marcinkienė padovanojo Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai knygą, poezijos rinktinę „Atsigerti šaltinio vandens“.

Zita Sinkevičienė

Akmenės rajono savivaldybės

 viešosios bibliotekos direktorė,

 Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų

 sąjungos Garbės narė,

Akmenės krašto literatų klubo

„Žiemgalija“ pirmininkė

Nuotraukoje iš dešinės į kairę: Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė  Zita Sinkevičienė, Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidentas Viktoras Gulbinas, Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“ pirmininkė Vida Marcinkienė, literatų klubo „Be rėmų“  vadovė  Dalia Griškevičienė, Joniškio  literatų klubo „Audruvė“  vadovė Alina Jonaitienė.