Visi kūriniai

Jonas Kryževičius

BITYNAI

 

Kur auga liepynai

Ir žydi viržynai,

Ten dūzgia bitutės

Darbštuolės žieduos.

 

Miškai ir sodybos

Žiedais pasipuošę,

Aš bičių ūžimu

Iš tolo gėriuos.

 

Dainuodamos skraido

Darbštuolės po žiedus

Ir renka nektarą,

Gėrimą Dievų,

 

Jos grįžta į avilius

Sunkios ratuotos,

Jų darbštumu

Atsidžiaugt negaliu.

 

Bitynai, bitynai!

Nuostabūs bitynai!

Skleidžia gardų kvapą

Gražiausias dainas.

 

Danutė Baranauskienė

PRISIMINIMAI

 

Prisimenu kaimo grytelę

Moliu grįstą beveik lig langų.

Prie šventųjų paveikslų tėvelis

 Ilsis tyliai, ramiai po darbų.

Sklando dvasia po seklyčią

Lino rankšluostis veidą palies,

Taip norėčiau ir vėliai netyčia

Prisiglausti prie tos praeities.

Norėčiau tik karą pamiršti,

Nes man jis buvo žiaurus.

Visą amžių j o žaizdą nešioju

Neužgydoma liko jinai.

Dalia Milukaitė-Buragienė

IŠ EILĖRAŠČIŲ KNYGOS VAIKAMS  „H.K.ANDERSENO PASAKŲ HEROJAI“

RAMUNĖ

Baltai pražydo ramunėlė

Už miesto, užu pilko kelio.

Svajingai supos kitos gėlės

Vasarnamio tyliam daržely...

 

„Aukso širdelė, sidabro drabužėlis“

Šitaip ją gyrė laukų vieversėlis,

Sviesi saulutė tuoj spindulėlį

Ant jos veidelio švelniai padėjo.

 

Vėjas bučiavo gelsvą galvelę,

Tačiau neilgai laisva gyveno,

Ją pastebėję kiemo vaikeliai

Su velėnėle dėjo narvelin...

 

Dalia Milukaitė-Buragienė

IŠ  EILĖRAŠČIŲ  KNYGOS VAIKAMS „MEDŽIŲ ABĖCĖLĖ“

ALKSNIS

Alksni, alksneli,

Juodas medeli,

Ką tu šildysi

Šaltą dienelę? –

 

Juodą šešėlį

Tavo kamienas

 Šalnų pakąstas

Į pievą lieja...

 

Pro kaminėlį

Mažo namelio

Rūksta dūmelis

Tavo ugnelės...

 

ĄŽUOLAS

Ąžuole, priglauski mus,

Kai širdelėj liūdna.

Tu - karalius išdidus,

Miško tu galiūnas.

 

Ąžuole, priglauski mus,

Antanas Raudys

Mažumėlę pailsėjęs vilkas paliko savo draugę po egle stiprinti sveikatos, o pats išėjo savo pramintomis pėdomis atgal prie palikto grobio likučiu. Atgal eiti buvo lengviau, todėl tikslą jis pasiekė daug greičiau, nes klaidžioti taip pat niekur nereikėjo vieta buvo žinoma. Tik atėjęs pamatė, kad turi svečių, ogi laputė beskanaujanti jo palikta stirnieną. Piktai suurzgęs metėsi šuoliais link jos, bet pūstuodegė nelaukė kol vilkas ją užpuls greitai nukūrė gelbėdama savo rudą kailį gilyn į mišką.

„VINGIAI“ - aštuntoji poetės Vilhelminos Imbrienės eilėraščių knyga

VINGIAI

Posmeliai patraukia lyg muzika

Vasaros ritmais išdailinti.

Žodžių trapumo iliuzija

Be žodžių bando kvailintis.

 

Ieškau aš kartais paguodos

Gilios atminties posmų rūbuose.

Užkliudžius pakrantes banguotas,

Glaustausi svajonių rūmuose.

 

Mintis naktimis tyčia kloju

Lašnojančių žodžių pavidalu.                    

Ir graužatį saldžią nešioju,

Papildžius eilėdarą ritmika.

2014 m. birželis 4 d.

 

KAD MATYTUM ...

Julija Almanis

Mieganti Lietuva

Anapus Nemuno

Martynas Mažvydas

su būrais kalbasi –

taip tyliai, bet girdisi

 Didžiojoj Lietuvoj.

 

Ragainėje pavasaris,

Martynas Mažvydas

sodina ąžuoliuką

 tą patį, kurį atplukdė

Nemunas - lyg ambasadorius

 pavasario ir Lietuvos.

 

Po Žemaitiją vaikšto

vyskupas Valančius.

Žibučių prisiskynęs,

Keliauja į bažnyčią.

Sekmadienis į vakarą

jau leidžiasi,

lyg baltas laivas –

žibučių ir altorių

šviesoje.

Puslapiai