Visi kūriniai

Alfonsas Jonas Navickas

Alfonsas Jonas Navickas

Viena šalis

Virš visų kelių ir bokštų,
Girių, auštant raudonų,
Ežerynų ir upokšnių,
Viršum gultų ir namų.

Virš piliakalnio negyvo
Ir gyvųjų mums kapų
Naujos žinios iš ankstyvo
Amžiaus kyla pamatų

Akmenim senų karalių
Rūmų, parkų vienatin.
Atmenu tą graudžią šalį;
Taikoje ją laisvėj gink.

 

Botanikos sodas

Liucija Strelčiūnaitė-Jagielienė

Liucija Strelčiūnaitė-Jagielienė

ŽODŽIŲ LIETUS

Lūpose žodžiai- atriekta duonos riekė,

Tirpstanti greitai ir godžiai...

Saldus meilės skonis... ar tiesa aitri –

Kirtis į pačią širdį ateina... žodžiais...

 

Kartais peiliu, kartais strėle...

Būna sužeidžia...ar guodžia,

Bet be jų –nyki tuštuma...

Paklausykim, kaip skamba žodžiai...

 

Lūpose žodžiai ... vaiką nutildo,

Nušluosto motinai ašaras sūrias...

Draugą priglaudžia... sutaiko –

Tokia jau žodžių galia.

 

Puslapiai