Visi kūriniai

Alfredas Stratas

Dauguvos Kasėjai

Tąkart, t.y. seniai seniai, visi gyvūnai susirinko Dauguvos kasti, tik lietaus paukštis ne tik nėjo sakydamas, kad galįs apsieiti be tokio bvandens, kuris žemės paviršium teka. Vandens užtenka vien iš dangaus. Tad kiti sakėjai užpyko skirdami lietaus paukščiui baisią bausmę: tas visai negalės gerti vandens iš žemės, lietaus lašus gales lakti, jei norės. Todėl lietaus paukštis – volungė – dar iir dabar sausros metu klykauja:

Puslapiai