Visi kūriniai

KĘSTUTIS KRENCIUS .Iš naujos knygos „Aš gimtinės glėby...“

Iš naujos Kęstučio Krenciaus knygos „Aš gimtinės glėby...“ (2021m.)

Atims metus

 

Žiūriu, kaip krinta klevo lapas,

Letai, tarytum valsą šoka.

Suolelis šalimais toks šlapias,

Mintis su manimi jau šneka.

 

O galvoje gyvenimo jau kinas,

Metus oi greit, oi greit filmuoja.

 Ruduo - chronometras geltonas,

Plaukuos baltutę sruogą įklijuoja.

 

Tu sau ramus, atrodo dar nesenas,

Vaikai kažkaip tai greitai auga!

 Širdy žinai - jaunystės eleksyras,

Algimantas Kiminius

„Kelias į gimtinę“

 

Į gimtinę kelias  niekad nesibaigia...

Į gimtinę kelias tave ves ir ves...

-ar ją merktų lietūs, ar ją dengtų snaigės, -

Visada ji laukia grįžtančio tavęs.

 

O gal ta gimtinė – tik gražus miražas,

Kaip toji mergaitė, likus pakely...

Tik nusišypsojo tau ji atsigręžus,

O po mirksnio liko jau toli toli...

 

O tave pagavęs vėlei nešas Laikas –

Ir pirmyn veržiesi, ir kažko bijai...

O tenai pro langą vis dar šypsos vaikas,

Dalia Milukaitė - Buragienė

Iš jubiliejinės poezijos rinktinės „Skamba devynbalsė mūza“

Šviesiai režisierės ir poetės

Stasės Niūniavaitės atminčiai

Stiprėk, Lietuva, kančių liepsnoj stiprėk! –

Tava žvaigždė Žemaičiuose sužibo.

Atėjusiais į naują sceną patikėk –

Sutelkusi visas jėgas kūryba,

Erdvėj liepsnojant Žodžiui, Laisvę gina.

 

Nenugalėta, mylinti ir išdidi,

Išdeginta skausmuos, bet neužtroškus,

Ūmi kasdieninio gyvenimo kely,

Nerimastinga siela statė bokštus.

Vidas Morkūnas

iš poezijos knygos „Nekropolių šviesos“

***

kur dabar

ta vata

į kurią

tuojau po trijų karalių

visus tris

gražiai suguldydavome

ant lentynos

tyliai čirškaujant

karaliukų iškamšėlėms

bevardžiam ežerui

suskeldėjusiais rėmais

banguojant

merdinčiajam

už sienos

vaituojant

kur dabar

ta vata

ak išgeltusi

plaukia padangėm

nupilkusi

 

***

o paskui nebeliks telefonų

vardų ir kryžiažodžių

Puslapiai