Renginiai

Data: 2016 Birželis 14

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  dalyvavo Pr. Dzūko sodyboje - muziejuje vykusioje literatūrinėje – mokslinėje konferencijoje, skirtoje knygų leidėjo, rašytojo, knygnešio, kunigo Antano Miluko (1871 – 1943) 145-osioms gimimo metinėms paminėti.Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, poetas, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas pristatė savo sudarytą ir išleistą knygą „Po priegloba darbštaus vyro, kunigo Miluko“, kurioje publikuojama Antano Miluko literatūrinės premijos laureatų, Lietuvos

Data: 2016 Birželis 07

PRISTATYTA  AKMENĖS KRAŠTO LITERATŲ SVETAINĖS INFORMACINĖ SKRAJUTĖ   Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose pristatyta Akmenės krašto literatų svetainę reprezentuojanti skrajutė. Literatų svetainė sukurta pagal projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“ D.Markulienės nuotraukoje: Akmenės krašto literatų svetainės informacinės skrajutės pristatymas „Poezijos pavasaris 2016“ šventės metu D.Markulienės nuotraukoje skrajutės pristatymas Akmenės miesto bibliotekoje - filiale  (iš kairės į dešinę): Akmenės miesto bibliotekos-filialo darbuotoja Irma

Data: 2016 Gegužė 31

Gegužė – gražiausias pavasario metas, kai eilėraščiai, lyg žydrieji paukščiai, gražiai leidžiasi į poezijos pavasariui skirtą puslapį. Nuo 1965 metų „Poezijos pavasaris“ keliauja per Lietuvą, ir per pasaulį, džiugindamas gaivia poezijos versme. Į Viešąją biblioteką atvyko Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2016“ gerbiami poetai, kurie pristatė savo kūrybą.  Dalyvavo poetai iš Vilniaus:  Marius Burokas, Jurgita Jasponytė, Rimas Užgiris, Valdas Daškevičius, Vytautas Kaziela, Ramunė Brunzaitė, Dennis Nurkse (JAV), Akmenės krašto literatai. Viešojoje bibliotekoje buvo parengta

Data: 2016 Gegužė 30

 Akmenės  rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko rašytojos Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė renginį pradėjo Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko žodžiais: „Savyje reikia statyti bažnyčią, pradėti reikia nuo savęs, savyje reikia sėti gėrio ir grožio sėklą.“ Pristatė parengtą spaudinių parodą, skirtą Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui. Citavo lietuvių poeto, nacionalinės premijos laureato Justino Marcinkevičiaus žodžius apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską

Data: 2016 Gegužė 13

Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos  skaitytojai ir literatai susirinko į renginį, skirtą  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Akmenės rajono Viešosios bibliotekos direktorės  ir projekto vadovės Zitos Sinkevičienės laimėto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešojoje bibliotekoje“ pristatymui. Literatūrinį renginį eilėmis apie knygą ir kalbą pradėjo bibliotekos darbuotoja R.Karalienė.  Ji pristatė renginio svečius – Viešosios bibliotekos direktorę Zita Sinkevičienę, literatę, poetę iš Naujosios Akmenė Aureliją Gerulskienę,

Data: 2016 Gegužė 09

AKCIJA „LIETUVA SKAITO!“ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE Per Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Viešosios bibliotekos skaitytojai ir darbuotojai  prisijungė  prie  akcijos „Lietuva skaito!“. Buvo skaitoma  rašytojo, istoriko Simono Daukanto kūryba: „Simono Daukanto skaitymai“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė skaitė Simono Daukanto biografiją, skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus padalinio vadovė A.Šukienė skaitė pasakas „Ponas vienas didžiai pasakas liūbijo“,  „Pana apgavo kavalierius“, specialistė B.Juozokienė skaitė pasaką „Apie sūnų

Data: 2016 Balandis 29

Knyga, žodis, kūryba, išmintis, literatai, skaitytojas, tėvynė, ilgesys, jausmai, gyvenimas. Šie žodžiai ir daugelis kitų ne kartą nuskambėjo literatūrinėje popietėje, vykusioje Kruopių kaimo bibliotekoje – filiale. Žodžiai, ištarti bibliotekoje, knygų namuose, ir apjuosti poezijos skraiste, įgavo kitokių spalvų. 2016 – ieji – Bibliotekų metai, o nuo balandžio 23 iki 29 – osios dienos Lietuvos bibliotekose paskelbta 16 – oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Labai prasmingas šios savaitės paminėjimas drauge su kolegėmis, literatėmis, knygos mylėtojais, bibliotekos būrelio „Kruopelė“

Data: 2016 Balandis 26

Poezijos eilėmis apie pavasarį, obelų žydėjimą Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo  literatūrinį  kūrybos vakarą su  poetu, rašytoju dainuojamosios poezijos kūrėju, žurnalistu ir atlikėju  literatūrinės Jono Aisčio premijos laureatu Jonu Endrijaičiu. Poetas išleido 9 eilėraščių knygas, iš kurių 4 - vaikams (rink. „Saulėlydžio ažiukai“ - 1992, „Bituliukai“ - 1996, „Mažojo policininko abėcėlė“ - 2000. Išleido poezijos knygas „Bundanti gentis“ - 1991, „Keltas“- 1995. Yra bardas sukūręs žodžius ir muziką daugiau kaip 50 dainų, jo žodžiais dainuojamos dainos, ne vieną įrašęs

Data: 2016 Balandis 18

„Plasnoja žodžiai“   Plasnoja žodžiai vėjyje, pavėjui – Ligoti, skaidrūs, žavintys, liūdni... Saulėlydi lyg vynas išsilieję, Dažnai atšimpa be prasmės, nuogi...   O kartais žodžiai tarsi paukščiai gieda Išmaudyti saulėlydžio spalvų. Ir debesis myluodami užmiega, Kiek  patriukšmavę sutemos metu.   Aš visada šventam lenkiuosi žodžiui, Apglėbusi gyvenimo spalva. Pagirdžiusi lietum gaivinsiu godžiai, Su atspindžiais ir žiedlapių gausa. Literatūrine birbynių melodija, kurią atliko Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorės pavaduotojas Valdas Bogavičius ir gerbiamos poetės Vilhelminos Imbrienės

Data: 2016 Balandis 01

„Kaip gera, kai į tavo širdį Pavasaris eilinį kartą beldžias, Kuris trumpai pasisvečiavęs, Paliks geras emocijas ir viltį“.                                      Kęstutis Krencius, eilėraštis „Viltis“ Šiuo Akmenės krašto poeto Kęstučio Krenciaus eilėraščiu „Viltis“ Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Z.Sinkevičienė pradėjo informacinį-literatūrinį  renginį „Poezijos kelyje...“, skirtą internetinės literatūrinės svetainės pristatymui ir poeto Kęstučio Krenciaus kūrybai Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale. Literatūriniame renginyje dalyvavo svečias, projekto „Bibliotekos pažangai

Puslapiai