Naujienos

LITERATŪRINĖ ŠVENTĖ, SKIRTA SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENAI IR LITERATŪRINĖS INTERNETINĖS SVETAINĖS PRISTATYMUI

Papilės mstl. Kazio Narščiaus bibliotekos  skaitytojai ir literatai susirinko į renginį, skirtą  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Akmenės rajono Viešosios bibliotekos direktorės  ir projekto vadovės Zitos Sinkevičienės laimėto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas viešojoje bibliotekoje“ pristatymui.

LITETARŪRINĖ POPIETĖ „INTERNETINĖS LITERATŪRINĖS SVETAINĖS SUKŪRIMAS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE“ PRISTATYMAS, SKIRTAS NACIONALINEI BIBLIOTEKŲ SAVAITEI

Knyga, žodis, kūryba, išmintis, literatai, skaitytojas, tėvynė, ilgesys, jausmai, gyvenimas. Šie žodžiai ir daugelis kitų ne kartą nuskambėjo literatūrinėje popietėje, vykusioje Kruopių kaimo bibliotekoje – filiale. Žodžiai, ištarti bibliotekoje, knygų namuose, ir apjuosti poezijos skraiste, įgavo kitokių spalvų.

LITERATŪRINIS RENGINYS „ATVERSKIT KNYGĄ, TEGUL GIRDIS ŽODŽIAI“

LITERATŪRINIS RENGINYS „ATVERSKIT KNYGĄ, TEGUL GIRDIS ŽODŽIAI“

„Plasnoja žodžiai“

Plasnoja žodžiai vėjyje, pavėjui –

Ligoti, skaidrūs, žavintys, liūdni...

Saulėlydi lyg vynas išsilieję,

Dažnai atšimpa be prasmės, nuogi...

 

O kartais žodžiai tarsi paukščiai gieda

Išmaudyti saulėlydžio spalvų.

Ir debesis myluodami užmiega,

Kiek  patriukšmavę sutemos metu.

 

Aš visada šventam lenkiuosi žodžiui,

Apglėbusi gyvenimo spalva.

Pagirdžiusi lietum gaivinsiu godžiai,

Informacinis - literatūrinis renginys Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale „Poezijos kelyje...“

„Kaip gera, kai į tavo širdį

Pavasaris eilinį kartą beldžias,

Kuris trumpai pasisvečiavęs,

Paliks geras emocijas ir viltį“.

                                     Kęstutis Krencius, eilėraštis „Viltis“

Šiuo Akmenės krašto poeto Kęstučio Krenciaus eilėraščiu „Viltis“ Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė Z.Sinkevičienė pradėjo informacinį-literatūrinį  renginį „Poezijos kelyje...“, skirtą internetinės literatūrinės svetainės pristatymui ir poeto Kęstučio Krenciaus kūrybai Pakalniškių kaimo bibliotekoje-filiale.

„ŠVIESOS ŽENKLAI“ Vertėjos ir poetės Vilijos Žalienės kūrybos vakaras

Renginio vedėja, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė kūrybos vakarą pradėjo šiais žodžiais „Visi sutiksime, kad žmonėms reikia dvasingumo. Vienas 20 amžiaus šauklių buvo rusų dailininkas, keliautojas, rašytojas ir visuomenės veikėjas, ilgai gyvenęs ir antrojoje gimtinėje - Indijoje miręs Nikolajus  Rerichas“. Vertėja ir poetė Vilija Žalienė pristatė Nikolajaus Rericho knygą „Morijos gėlės“. Poetė skaitė eiles iš  spaudai ruošiamos poezijos knygos "Šviesraštis".

Puslapiai