BRANGINKIT LIETUVĄ (Aurelija Gerulskienė)

BRANGINKIT LIETUVĄ,
MIŠKUS, LAUKUS
IR ŽMONES– GERIAU NERASITE
VIS TIEK IR KUR BENUVES
ILGA KELIONĖ –
NAMO JUS
SAULĖ PARLYDĖS...
SUTIKS JUS MIESTAI,
KAIMO TOLIAI,
SUTIKS DRAUGAI
IR ARTIMI –
GAL BUVO GERA
TOJ KELIONĖJ –
NAMUOS GERIAUSIA
ČIA SAVI...
BRANGINKIT LIETUVĄ,
KAIP DŽIAUGSMĄ, SAULĘ
KAIP LAŠĄ
GINTARO DELNUOS –
VISUR GERAI O ČIA GERIAUSIA –
ČIA LIEPOS ŽYDI
MEDUMI...   

                                               (2014m.)

Kūrybos archyvo autorius :