Naujienos

Įteikti svarbiausi Kultūros ministerijos apdovanojimai

Įteikti svarbiausi Kultūros ministerijos apdovanojimai

Kultūros ministras Simonas Kairys šešiems Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusiems asmenims įteikė aukščiausius Kultūros ministerijos skiriamus apdovanojimus – garbės ženklus „Nešk savo šviesą ir tikėk

KNYGOS „MŪSŲ PAPILĖ“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

KNYGOS „MŪSŲ PAPILĖ“ PRISTATYMAS AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Akmenės  rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko knygos „Mūsų Papilė“ pristatymas. Papilėje gyvenančio poeto, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureato Algimanto Kiminiaus padeklamuotu eilėraščiu „Kelias į gimtinę“ Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo renginį, knygos pristatymą, supažindino su knygų leidyba Papilės krašte.

VYTAUTAS MAČERNIS - DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FILOSOFINĖS LYRIKOS POETAS, NAUJOSIOS LIETUVIŲ PROZOS PRADININKAS

VYTAUTAS MAČERNIS - DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FILOSOFINĖS LYRIKOS POETAS, NAUJOSIOS LIETUVIŲ PROZOS PRADININKAS

„Gyvenk per mus, kad mes galėtume amžinai gyventi per tave“.
                                                                                    Vytautas Mačernis

Dvi „Vasaros akademijos“ dienos: mokymai, pažinimas ir pasidalinimai

Dvi „Vasaros akademijos“ dienos: mokymai, pažinimas ir pasidalinimai

Lilija Smalakienė

 

Antrą kartą surengta „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su rašytojų sąjungos rašytojais“  buvo laukta ir pasiteisino. Projektą sumanė ir jį įgyvendino Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė. O „suskridę plunksnos broliai ir seserys“ mokėsi, keliavo po rajoną ir dalinosi savo kūryba.

Poezijos spektaklis „Regėjimų šviesoje“

VYTAUTAS MAČERNIS – DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FILOSOFINĖS LYRIKOS POETAS, LITERATŪROS KLASIKAS

(Lietuvių poeto, lyriko Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti)

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos administracija pakvietė poezijos gebėjus poezijos spektaklį „Regėjimų šviesoje“, skirtą lietuvių poeto, lyriko Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Tarptautinio „Poezijos pavasario 2021“ šventė Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Naujojoje Akmenėje ir Kivyliuose

Tarptautinio „Poezijos pavasario 2021“ šventė  Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  Naujojoje Akmenėje  ir Kivyliuose

Rašytojo, publicisto Vytauto Almanio virtualios fotografijų parodos „Almanio Altajus“ pristatymas

Rašytojo, publicisto Vytauto Almanio virtualios fotografijų parodos „Almanio Altajus“ pristatymas Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 
per Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę

Rašytojos Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos kūrinių konkursas

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su
Akmenės krašto muziejumi, Viešąja biblioteka maloniai kviečia moksleivius, jaunimą (nuo 16 iki 29 metų amžiaus) ir suaugusius rašytojus prozininkus dalyvauti rašytojos Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos kūrinių konkurse.

Konkurso pradžia – 2021 metų balandžio 1 diena, pabaiga – 2021 metų rugpjūčio 15 diena.

PROJEKTO „KŪRYBINIO RAŠYMO „VASAROS AKADEMIJA“ NETRADICINĖSE ERDVĖSE AKMENĖS KRAŠTE SU LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS RAŠYTOJAIS“, SKIRTO AKMENĖS RAJONO ĮKŪRIMO 70-ČIUI PAMINĖTI LITERATŪRINIS – BIBLIOGRAFINIS METRAŠTIS „AKMENĖS KRAŠTAS KŪRYBOS VERSMĖJE“

Projektas „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“

Puslapiai