TARPTAUTINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „KŪRYBINIO RAŠYMO „VASAROS AKADEMIJA“ NETRADICINĖSE ERDVĖSE AKMENĖS KRAŠTE SU LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS RAŠYTOJAIS“

TARPTAUTINIS TĘSTINIS PROJEKTAS „KŪRYBINIO RAŠYMO „VASAROS AKADEMIJA“ NETRADICINĖSE ERDVĖSE AKMENĖS KRAŠTE SU LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS RAŠYTOJAIS“

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka) ir jos filialai dalyvauja Lietuvos Respublikos Kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintoje Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programoje, įgyvendindami literatūrinius renginius, garsinius skaitymus, rašinių konkursus, netradicinius edukacinius ciklus, bibliografines apžvalgas, leisdami knygas, organizuodami renginius, skirtus Akmenės krašto istorinio ir kultūrinio identiteto aktualizavimui.

Profesorė, rašytoja Viktorija Daujotytė apie biblioteką rašė: „Biblioteka yra vieta, kur žmogus susitinka su knyga, žmonės su žmonėmis. Skaitymas, laisvalaikio praleidimo būdas, padedantis tobulinti save“.

Šiais profesorės, rašytojos žodžiais apie biblioteką, knygą, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, projekto sudarytoja, vykdytoja pristatė projektą, supažindino su projekto programa, dalyviais.

Literatūros skaitymą, rašymą organizuoja Viešoji biblioteka ir Akmenės kraštotyros klubas su tęstinio projekto „Tarptautinio kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ partneriais – Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais – organizuoja Akmenės krašte netradicinėse erdvėse  kūrybinio rašymo Vasaros akademiją, kurioje dalyvavo Akmenės krašto literatai, Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojai,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai, literatai iš Akmenės, Kauno, Mažeikių, Prienų. Dalyviai savo kūrybą – eiles gimtinei, tėviškei, gamtai, rašytojams, istorikams, žymiems žmonėms – skyrė Akmenės kraštui.

 Projekto rėmėja Akmenės rajono savivaldybė, projekto vadovas Akmenės kraštotyros klubo pirmininkas Antanas Gabalis, projekto  vykdytoja ir sudarytoja Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė.

 Kūrybinis rašymas ne tik ugdo gebėjimus vertinti literatūrinius kūrinius, gerina kalbėjimo, garsinio skaitymo, literatūros mokslų kritikos įgūdžius. Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ ugdomas gebėjimas rašyti, klausytis, diskutuoti, kurti eilėraščius, prozos kūrinius, miniatiūras, esė ir išbandyti rašymo metodiką poetams, rašytojams, bibliotekininkams, senjorams, mokytojams, susipažinti su Akmenės krašto istorija, išnykusiais dvarais ir kitomis įžymiomis istorinėmis vietovėmis, terapijomis: biblioterapija, poezijos terapija, sensoriniais skaitymais, aromoterapija, gamtos, miškų terapija, edukaciniais rašymais gamtoje, netradicinėse erdvėse, žemaičių kalbos  tradicijų puoselėjimu, su kūrėjo fenomenu ir daugeli kitų temų.

Įgytos žinios pritaikytos darbinėje veikloje, įvairiuose kitose veiklose, padės negalią turintiems žmonėms integruotis visuomenėje per knygą, spausdintą žodį, literatūrinius renginius, edukacines veiklas, sensorinius skaitymus.

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra įsikūręs Akmenės rajono literatų klubas „Žiemgalija“. Svarbią vietą Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos gyvenime vaidina vietinių rajono rašytojų, poetų kūryba, jų knygų pristatymai, renginiai su literatų klubo nariais iš kitų rajonų, susitikimai su profesionaliais rašytojais, edukacinės, kūrybinės veiklos.

Kūrybinio, literatūrinio palikimo išsaugojimui ir sklaidai apie Akmenės kraštą Viešoji biblioteka, Akmenės kraštotyros klubas su projekto „Tarptautinio kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ partneriais yra Akmenės rajono literatų klubas „Žiemgalija“, Vadakstes biblioteka (Latvijos Respublika), Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla, Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas, Kairiškių kaimo biblioteka-filialas, Akmenės krašto literatai, Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojai, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos rašytojai.

Įgyvendinus tęstinį „Tarptautinio kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse  Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ projektą, bus parengtas literatūrinis-bibliografinis metraštis „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ III dalis.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Darius Rekis pasveikino projekto dalyvius, padėkojo už tarptautinį tęstinį projektą jo sudarytojai ir vykdytojai Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė supažindino projekto dalyvius su rašytojo Dariaus Rekio kūryba: 2011 metais išleistą poezijos knygą „Pasislėpusios saulės šviesoj“, 2016 metais - antroji eilėraščių knygą „Prąžydusios klumpės“, 2018 metais išleistą pasaką vaikams „Kaip kukiai su gruzdžiais kovojo“, 2021 metais – poezijos knygą „Sūrumas rėžio“. Direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo rašytojui Dariui Rekiui už dalyvavimą bibliotekų literatūriniuose renginiuose ir projektinėje veikloje.

Projekto dalyvius pasveikino Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė, gydytoja, respublikinio kultūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė – Buragienė.

Sveikinimo žodį prašė perduoti žurnalistė, šio projekto dalyvė Lilija Smalakienė, palinkėdama projekto sudarytojai, vykdytojai Zitai Sinkevičienei ir  projekto dalyviams sėkmingų veiklų, įdomių potyrių kūryboje.

Projekto dalyviams ir svečiams koncertavo kanklininkas, tarptautinių konkursų laureatas Modestas Ulberkis, vadovaujamas Akmenės rajono meno mokyklos mokytojos Loretos Rimkuvienės.

Projekto dalyviai dalyvavo edukaciniuose – kūrybiniuose mokymuose, susipažino su lektorių skaitomais pranešimais apie Akmenės krašto istoriją, dvarų istorijomis, rašytojų dvarininkų, iškilių žmonių biografijomis, dalyvavo kūrybos terapijoje, edukaciniuose rašymuose gamtoje, netradicinėse erdvėse, aromaterapijos ir poezijos užsiėmimuose.

Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, projekto sudarytoja, vykdytoja Zita Sinkevičienė skaitė pranešimą tema: „Poezijos, muzikos, tapybos keliai veda į gimtinę“, skirtas kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti. Pranešėja supažindino su poeto biografija, kūryba, paskaitė poeto žodžius: „Kai mes išeisime ten, iš kur negrįžtama, mūsų vaikai turi būti išmokyti mylėti muziką, meną, literatūrą taip, kaip mylėjo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jonas Basanavičius, rašytojas, istorikas Simonas Daukantas“. Direktorė Zita Sinkevičienė pateikė įrašą, kuriame poeto, kraštiečio, dailininko sūnus Donatas Juškus dalinasi prisiminimais apie tėvelį Stasių Jušką. Į renginį sūnus negalėjo atvykti. Gerbiamas Donatas Juškus Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai padovanojo 5 tėvo Stasio Juškaus tapytus paveikslus, užrašus, kurie yra eksponuojami Viešosios bibliotekos kraštotyros skaitykloje. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė savo išleistas, sudarytas knygas – almanachus „Žiemgalijos užrašai. III d.“(2014m.), „Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (2009m.) , „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“(2018m.), „Poezijos keliai veda į Lietuvą“(2019m.), kuriose publikuojama Stasio Juškaus kūryba, padovanojo Stasio Juškaus sūnui Donatui Juškui. Viešojoje bibliotekoje parengta kraštotyrinė paroda „Piligrimo kelias“,  skirta kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti.

Literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Gyvenimas – drobėje nutapytas“, skirtą kraštiečiui, poetui, kompozitoriui, tapytojui Stasiui Juškui atminti, atliko Kruopių kaimo bibliotekos – filialo literatų būrelio „Kruopelė“ narės, vadovaujamos vyr. bibliotekininkės Rimos Urmonienės.

Pranešimą „Naujos patirtys su knyga – sensoriniai skaitiniai“ parengė Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos bibliotekininkė Lidija Mašanauskienė ir specialiųjų poreikių mokytoja Alfreda Jacikevičienė. Pranešėja L. Mašanauskienė pasidalino patirtimi, supažindino su projektine veikla, mokyklos terapinėmis aplinkomis, kuriuose suteikiamos sąlygos tobulėti, įgyvendinti kūrybines veiklas per knygų pristatymus, per vizualines tekstilines ir kitas sensorines priemones.

Pranešimą „Akrostichų kūrimas“  pristatė Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, daktarė, poetė, respublikinio kultūros laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorė, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė Dalia Milukaitė-Buragienė. Poetė 2021 metais išleido akrostichų rinktinę „Iš jausmo aukščiausiojo išaugus“, kurią agentūra „Factum“ pripažino nauju literatūriniu Lietuvos rekordu. Knygoje publikuojama 450 akrostichų, kurie skirti įvairių profesijų ir pomėgių žmonėms. Poetė mintimis pasidalino, kaip kuriami akrostichai. Poetė Dalia Milukaitė-Buragienė paskaitė sukurtus akrostichus, skirtus Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei, poetei, dainuojamosios poezijos puoselėtojai Vilhelminai Imbrienei, poetei Irenai Viršilienei.

Pranešimą iš Akmenės krašto istorijos „Kur šlama ąžuolai ir liepos“ „Jurašaičiai iš  Balsių kaimo“  skaitė  Janina Čibirienė, Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė. Janina Čibirienė supažindino projekto dalyvius su fotografo Aleksandro Jurašaičio iš Balsių kaimo, jo dukros Aleksandros Jurašaitytės biografijomis, senovinėmis  fotonuotraukomis, su žymiais to meto žmonėmis.

Pranešimą  apie Akmenės krašto istoriją: „Išnykusių dvarų atmintis Akmenės krašte XVIII-XIX a.“  skaitė kraštotyrininkė Janina Paplauskaitė-Leonavičienė.  Pranešėja supažindino su Sirutavičių giminės sudarytu geneologiniu medžiu, kuri pati sudarinėjo, pasinaudodama bažnytinėmis archyvų knygomis ir kita istorine medžiaga. Įdomiai ir išsamiai pateikė žinias  apie Vladą Sirutavičių, Juozą Sirutavičių, Kairiškių dvarininką Julių Leoną Sirutavičių, kuris 1878 metais Kairiškių dvare ant Virvytės upės pastatė malūną su girnomis, susisiekimui su Papilės parapijos dvarais, to meto pelkėtame miške, nuo Kairiškių link Šiaudinės nutiesė 2 varstų ilgio vieškelį, dvarininkaite Kristina Beresnevičiūte, dvarininkų Beresnevičių gimine, Gustavu Ivanausku,  rašytojų Lazdynų Pėlėdos broliu, Karolina Pranauskaite ir t.t.

Pranešimą „Ona Bagnickaitė – Ventos krašto menininkė“ pristatė poetas, rašytojas Andrius Almanis, kuris yra išleidęs šias knygas: 2012 m. „Nežinomų metų pavasaris", 2014 m. poezijos knygą „Cukraus gabaliukas“, 2019 m. „Ventos legendos“. Savo pranešime poetas, rašytojas Andrius Almanis pristatė Onos Bagnickaitės biografiją, mintimis pasidalino apie dailininkės kūrybą, tapybos darbus, gobelenų audimą, susidomėjimą japonų menu, gyvenimą Paryžiuje. Supažindino su senovinėmis fotonuotraukomis, kur dailininkė tuo metu buvo  inteligentų draugijoje.

Kūrybinius, edukacinius mokymus „Kūrėjas – kūryba – vieta“ pravedė kraštietis poetas, rašytojas, socialinių mokslų daktaras Povilas Kuprys.  Poetas 2016 metais išleido pirmąją poezijos knygą „Pirmasis saulės spindulys“, 2020 metais antrąją poezijos knygą „Medžiameldis“, kuri buvo pristatyta  Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, 2021 metais išleista knyga „Trys potyriai“. Poeto kūryba buvo publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“,  respublikinėje haiku rinktinėje „Vėjų ašmenys“. Viena poeto knyga išversta į švedų, norvegų kalbas. Pranešėjas edukacinius mokymus pradėjo mintimis apie kūrėjo fenomeną, apie gyvenimą - kaip kūrybą - kūrybą kaip gyvenimą. Kas yra apsauganti vietovė, kurioje gyvename ir kuriame, apie kūrybos dvasią, kas verčia žmogų būti kūryboje,  apie kuriančio žmogaus pavyzdį nekuriantiems. Kas, kodėl ir kaip tampa kūrėju, apie kūrėjo fenomeną, apie sugebėjimą  mokėti, girdėti, jausti, matyti, užjausti, surasti savo mūzą.

Kraštotyrine išvyka po Papilės kraštą: „Nusilenkime rašytojui, istorikui Simonui Daukantui“ vedė Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su projekto dalyviais  aplankė ir padėjo gėlių prie rašytojo, istoriko Simono Daukanto paminklo. Išvykoje  į Šiaudinę aplankytos Beresnevičių, Sirutavičių kapai, įžymios istorinės vietovės. Už suteiktą galimybę susipažinti su Šiaudinės  Švc. Mergelės Marijos bažnyčia, statyta 1775 metais,  projekto sudarytoja ir vykdytoja Zita Sinkevičienė ir projekto dalyviai dėkingi Papilės Šv. Juozapo bažnyčios klebonui Rimvydui Marozai. Šioje unikalioje bažnyčioje švenčiami Švento Roko atlaidai. Šiaudinės bažnyčios centriniame altoriuje dailininko Nikodemo Erazmo Ivanausko, rašytojų Lazdynų Pelėdos tėvo, tapytas paveikslas „Marija su durklu“. Vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė, Janina Paplauskaitė-Leonavičienė supažindino su įžymiais žmonėmis, kilusiais iš šio krašto, apie  Merkelį ir Karolį Račkauskus, Beresnevičių giminę ir kitus.

Pirmosios dienos kūrybos vakaras vyko Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje, aplankant Vladimiro Zubovo dvaro parką, skaitant poeziją, dainuojant senovines lietuvių liaudies dainas.

Antrąją projekto dieną projektas buvo tęsiamas netradicinėse erdvėse, Kamanų valstybiniame gamtos rezervate. Edukacinę gamtinę edukaciją į Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą „Gamta ir kūryba“ pravedė  šio rezervato biologė Sigita Sprainaitytė. Biologė S. Sprainaitytė pristatė rezervato žemėlapį, supažindino su žymiais žmonėmis, rašytojais, dailininkais, kilusiais iš šio krašto, pasakojo apie augalus, uogas, ežerokšnį, Kamanų pelkes ir t.t.

Edukacinių, kūrybinių rašymų gamtoje „Kūrėjas – kūryba – vieta“ tęsinį su projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“ pravedė  kraštietis poetas Povilas Kuprys.

Kamanų pelkėje, ant medinio takelio projekto dalyviai kūrė poezijos eiles įkvėpti nuostabios Kamanų gamtos stebuklų. Basomis pabraidė po Kamanų pelkes gaivinančiame vandeningame raiste.

Kūrybinius, edukacinius užsiėmimus „Aromaterapijos ir poezijos sąsajos“  Kairiškių kaimo filiale vedė vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė. Janina Čibirienė  supažindino su edukacijai skirtomis medžiagomis, iš kurių daromi kvapieji aromatai. Edukacijai buvo naudojami citrinos rūgštis, soda, kukurūzų krakmolas, vanduo, druska, kvapieji aliejai, kokosų aliejus, ciberžolė ir daugelis kitų. Po edukacinio užsiėmimo buvo nurodyta ruošimo eiga: paruošus receptą, viskas buvo supilta į specialias formelės. Projekto dalyviai buvo pavaišinti žemaitišku patiekalu – „kliackais“ – miltiniais su varške, lašinukais, mėsa ir grietine, kvepiančiu pievomis šviežiu medumi, pyragu, žolelių arbata. Padėkota Kairiškių daugiafunkcio centro klubo „Margažiedis“ narėms gerbiamai Vidai Stankienei ir Nijolei Prišmontienei už žemaitiškus patiekalus. Projekto dalyvius pasveikino Tryškių Šv. Trėjybės bažnyčios klebonas Darius Povilaitis, palaimino maistą.

Edukacinę, literatūrinę, muzikinę valanda „Rokoukiemies žemaitiška“ pristatė  poetė, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininkė Adelė Daukantaitė, poetė, Daiva Rudelytė, poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja Regina Miežetienė. Poetė, dainuojamosios poezijos kūrėja Regina Miežetienė padainavo dainas, skirtas Žemaitijai, Plateliams, gimtinei. Poetė Adelė Daukantaitė supažindino su Žemaitijos istorija, mintimis pasidalino apie žemaičių kalbos svarbą, jos išsaugojimą, puoselėjimą ateinančioms kartoms, paskaitė savo kūrybos žemaičių kalba, padovanojo knygų Kairiškių kaimo bibliotekai. Poetė Daiva Rudelytė paskaitė eilėraščių žemaičių kalba, supažindino su savo išleista knyga vaikams žemaičių kalba. Knygą „Trys potyriai“ Kairiškių kaimo bibliotekai-filialui padovanojo rašytojas Povilas Kuprys.

Tarptautinio tęstinio projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“   baigiamasis literatūrinis renginys „Akmenės kraštas kūrybos versmėje“ Akmenės krašto bibliotekų skaitytojams, bendruomenėms, literatams, senjorams, negalią turintiems žmonėms, jaunimui vyko Kairiškių kaimo bibliotekoje - filiale netradicinėje erdvėje. Per dvi projekto dienas projekto dalyviai, poetai, rašytojai Povilas Kuprys, Andrius Almanis, Rima Almanienė, Aurelija Gerulskienė, Vitalija Žakienė, Irena Viršilienė, Liucija Jagielienė, Adelė Daukantaitė, Vilhelmina Imbrienė, Dalia Milukaitė-Buragienė, Dinora Zokaitienė, Daiva Rudelytė, Regina  Miežetienė, Zita Sinkevičienė  skaitė savo kūrybą sukurtą projekto metu, apie Akmenės krašto istoriją mintimis dalinosi Janina  Paplauskaitė – Leonavičienė, Janina Čibirienė.

Sulaukusi netikėtos žinios iš Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto poetė Aurelija Gerulskienė pasakojo, kad jos sukurta sakmė „Kas aug vuo kas mažie...“ atitiko Šiaurės žemaičių tarmės, Akmeniškių (duonininkų) patarmę, įrašyta į  plokštę, skirtą žemaičių kalbai.

Rita Masiulienė supažindino su Vlado Sirutavičiaus neformaliu muziejumi, su paminklu, skirtu Vladui Sirutavičiui.

Sveikinimo žodį projekto dalyviams, projekto sudarytojai Zitai Sinkevičienei tarė Akmenės rajono Tarybos narys Apolinaras Nicius.

Latvijos Respublikos Vadakstės bibliotekos bibliotekininkės poeziją latvių kalba perskaitė poetė, bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė.

Projekto sudarytoja ir vykdytoja, Viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė padėkojo Akmenės kraštotyros klubui, projekto vadovui Antanui Gabaliui, rašytojams, poetams už dalyvavimą tarptautiniame tęstiniame projekte „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“ netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“, projekto edukacinėse veiklose ir įteikė suvenyrus žvakes, pelėdas, užrašų knygutes su projekto simbolika, rašiklius,  lektoriams, poetams, dalyviams. Projekto dalyviai padėkojo šio projekto sudarytojai ir vykdytojai, Viešosios bibliotekos direktorei, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narei, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkei Zitai Sinkevičienei už prasmingą projektą, už suteiktas sąlygas kurti, išreikšti save kūryboje, rasti įkvėpimą kurti netradicinėse erdvėse, už bendrystę.

Projekto metu savo sukurtą kūrybą poetai skyrė Akmenės kraštui, jo gamtai, žymiems Akmenės krašto žmonėms, gimtinei. „Poetė Adėlė Daukantaitė apie įspūdžius patirtus projekte rašė: „Kūryba yra grožis žmoguje, kūryba yra pažinimas, kūryba yra džiaugsmas bendrystėje“.

 

Zita Sinkevičienė

Tarptautinio tęstinio projekto „Kūrybinio rašymo „Vasaros akademija“

netradicinėse erdvėse Akmenės krašte su Lietuvos rašytojų sąjungos rašytojais“,  sudarytoja ir vykdytoja, Viešosios bibliotekos direktorė,

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė,

Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė