TARPTAUTINIO 52 –OJO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS 2016" POETŲ KŪRYBOS PRISTATYMAS „ŽYDINTYS POEZIJOS PAVASARIO POSMAI“ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Gegužė – gražiausias pavasario metas, kai eilėraščiai, lyg žydrieji paukščiai, gražiai leidžiasi į poezijos pavasariui skirtą puslapį. Nuo 1965 metų „Poezijos pavasaris“ keliauja per Lietuvą, ir per pasaulį, džiugindamas gaivia poezijos versme. Į Viešąją biblioteką atvyko Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris 2016“ gerbiami poetai, kurie pristatė savo kūrybą.  Dalyvavo poetai iš Vilniaus:  Marius Burokas, Jurgita Jasponytė, Rimas Užgiris, Valdas Daškevičius, Vytautas Kaziela, Ramunė Brunzaitė, Dennis Nurkse (JAV), Akmenės krašto literatai. Viešojoje bibliotekoje buvo parengta spaudinių paroda „Gaivi poezijos versmė“, kuri sužavėjo gerbiamus poetus iš Vilniaus. Parodoje atsispindėjo kiekvieno atvykusio poeto kūryba. Medžiaga šiai parodai buvo renkama iš įvairių publikacijų, knygų, straipsnių, literatūrinių žurnalų. „Poezijos pavasario 2016“ svečius, gerbiamus poetus, skaitytojus  pasveikino Naujosios Akmenės muzikos mokyklos saksofonistas Linas Šapkauskas (mokytojas R.Gintauskas), saksofono garsais virpindamas žiūrovų širdis. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pristatė savo parengtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“, pasidalino mintimis apie Viešosios bibliotekos ir jos filialų vykstančius literatūrinius renginius. Viešosios bibliotekos direktorė, renginio vedėja  Zita Sinkevičienė pristatė ir apžvelgė poetų kūrybą.

MARIUS BUROKAS - poetas, vertėjas, literatūros apžvalgininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Pirmoji poezijos knyga „Ideogramos“ pasirodė 1999 m. leidykloje „Vaga“. Antroji poezijos knyga „Būsenos“ išleista 2005 m. Rašytojų sąjungos leidykloje. Trečioji knyga – „Išmokau nebūti“ – 2011 m. leidykloje „Tyto alba“. Už ją autorius pelnė 2011 m. Jaunojo Jotvingio premiją ir 2012 m. Antano Miškinio premiją. Mariaus Buroko poezija versta į lenkų, rusų, latvių, suomių, slovėnų, anglų, vokiečių, prancūzų ir ukrainiečių kalbas. Jo eilėraščių pateko į „New European Poets“ antologiją („Greywolf Press“, 2008). 2016 metų gegužės mėnesį poetas apdovanotas Vilniaus miesto mero premija už poeziją apie Vilnių. Poetas M.Burokas  paskaitė  eilėraščius: „Dukroms“, „Rašytojų nuotraukos“, „Dievas yra tamsus vanduo“, „Bibliotekininkės“ ir kt.

VALDAS DAŠKEVIČIUS  -  poetas, žurnalistas, Lietuvos  rašytojų sąjungos narys. 1989 m. ir 1990 m. sudarė jaunųjų kūrybos almanachą „Veidai", 2007 m. poezijos almanachą "Poezijos pavasaris 2007". Pirmasis eilėraščių rinkinys - "Sauja pelenų" (1989). Po 16 metų pertraukos išleido antrąją  poezijos knygą  "Misterija" (2006). Trečioji eilėraščių knyga "Netiesioginiai įrodymai" pasirodė 2009-aisiais. Poeto eilėraščių įtraukta į Vytauto Kubiliaus sudarytą „XX amžiaus lietuvių poezijos antologiją", versta į anglų, italų, lenkų, kalbas. Poetas V.Daškevičius paskaitė eilėraščių: „Šokių aikštelė“, „Pora“, „Šokiai“, „Nauji laikai“, „Širdis“, „Ant siūlo“ ir kt.

RIMAS UŽGIRIS - poetas, vertėjas, redaktorius ir kritikas, filosofijos mokslų daktaras. Gavo Fulbraito stipendjją ir Nacionalinės meninės literatūros vertimo fondo finansavimą, šiuo metu Vilniaus universitete dėsto literatūros, vertimo ir kūrybinio rašymo kursą.  Į anglų kalbą verčia poetės J.Vaičiūnaitės poeziją, M.Buroko kūrybą. Poetas R.Užgiris paskaitė eilėraščius „Monikos Furmanavičiūtės dirbtuvės“, „Niujorko eilėraštis“, „Šokis“.

JURGITA  JASPONYTĖ – poetė.  2015m. pelnė Zigmo Gėlės  premiją už geriausią metų poetinį debiutą. Jurgita Jasponytė  yra išleidusi poezijos knygą  „Šaltupė“. „Man atrodo, kad visi tekstai ateina iš vidinio jausmo intensyvumo“ – rašo poetė. Poetė paskaitė eilėraščius: „Žemės sužavėjimas“, „Medžiotoja“, „Nežinau, ar esu tavo lapė“, „Man ramu, kad vanduo turi atmintį“  ir kt.

DENNIS NURKSE – poetas. Jis yra išvertęs viduramžių ir flamenko ispanų lyrikos eilėraščių. Yra išleidęs eilėraščių knygas: „Naktis Brukline“ (2012), „Pasienio karalystė“ (2008), „Krioklys“ (2003), „Rojaus taisyklės“ (2001), „Balsas virš vandens“ (1996), „Karo šešėlis“ (1988). Poetas paskaitė eilėraščius: „Batai“, „Antras paltas“, „Vaiko portretas“, „Mano tėvo spinta“ .

RAMUNĖ  BRUNDZAITĖ - poetė, vertėja. Išleido poezijos knygą „Drugy, mano drauge“ (2013). Už ją pelnė 2013 m. poetinio Druskininkų rudens Jaunojo jotvingio prizą ir Vilniaus miesto mero premiją už poeziją apie Vilnių. Eilėraščiai versti į latvių ir anglų kalbas. Poetė paskaitė naujų poezijos eilėraščių: „Maršrutizatorius“, „Saulėgrąžos“, „Afrikai 1“ ir  „Afrika 2“ ir kt.

VYTAUTAS KAZIELA – poetas, žurnalistas, leidėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Išleido šias eilėraščių knygas: „Palesink paukštį"(1990), „Žaidžiančio žaizdos" (1992), „Dienų dugne", „Žvelk lyg šviesa pralaimėjusi" (1993), „Iš meilės ir netekties" (1995), „Artėjantis krantas" (2002), „Kelias namo" (2003), „Kas nebus pralaimėta" (2005), „Mūsų vienatvės prieblanda" (2008), „Gyvybė ir netikėjimas" (2009), „Užklumpa šviesa" (2012), "Vieta ir kiti nutylėjimai" (2015). Poetas išleido eilėraščių knygų skirtų vaikams: „Į beždžionių šalį" (1991), "Bedantėlis" (1994), „Pasaka apie Nendrinuką" (2000). Vytautas Kaziela šių knygų sudarytojas: „Po Aukštaitijos pilnatim" (1993), „Taip tyliai tyliai" (2004), „Iš žemės žalumos" (2007), „Sugrįžta angelas" (2007), „Neatiduok manęs rudeniui" (2008), „Kaip upių tekėjimas" (2010), „Malda tėviškei" (2011), "Atokios stotys" (2012; 2013; 2014), "Viešpaties veidas" (2013), "Iš tikėjimo audinio" (2013), "Piliarožės užkalbėjimas" (2014), "Būk šalia" (2015). Poetas paskaitė eilėraščių: „Nesugrįši“, „Neturiu ką tau pasakyti“, „Kai mūsų vaikai užsideda kaukes“.

DALIA MILUKAITĖ- BURAGIENĖ - poetė, Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, S.Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė. Viešosios bibliotekos direktorė priminė, kad gerbiama poetė yra išleidusi šešias garsines poezijos knygas, 2 knygos išleistos Brailio raštu. Autorė išleido 32 poezijos knygas. Naujausias Dalios Milukaitės – Buragienės poezijos rinkinys „Baltieji laiko aitvarai“ (2016). Poetė daug rašo apie savo tėviškę, Šeštokus, apie Žemaitiją, kurioje ilgai gyveno (Naujoji Akmenė), apie įžymius tautiečius (Simoną Daukantą, Maironį), apie savo garsųjį dėdę, knygnešį, leidėją Antaną Miluką. Autorei svarbu prie iškeltos temos prisiliesti jausmu, širdimi, išreikšti savo šviesią nuotaiką. Poetės eilėraščiai – tarsi siaučianti jausmų bangų jūra, pavasario apipinta baltais žiedų nuometais. Joje gali rasti džiaugsmo pasaulį, nuraminti neviltį ir skausmą, įsisąmoninti amžiną tiesą, jog „mūsų gyvybės džiaugsmas – kiekviena diena“ - sakė poetė. Daugkartinė medikų poezijos pavasarių laureatė ir prizininkė, Vilkaviškio mažojo poezijos pavasario laureatė (2002, 2009) JAV (Los Andželas) St. Bataičio literatūrinės premijos laureatė (1999, 2004), E. Šulaičio (Čikaga, 2004) literatūrinio fondo premijos ir kitų premijų laureatė paskaitė eilėraščių „Laišką rašau tau ryte“, „Poezijai“, „Beržynui“, „Žuvėdra“ ir kt. Poetė paskaitė eilėraščius iš naujausio poezijos rinkinio „Baltieji laiko aitvarai“: „Mūsų vakarai“, „Odė poezijai“, „Pavasario spalvos“, „Tėviške, mano motule“, „Tėviškės beržai“, „Tėviškės namelyje“.