KNYGOS APIE MONSINJORĄ KAZIMIERĄ VASILIAUSKĄ PRISTATYMAS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

 Akmenės  rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko rašytojos Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė renginį pradėjo Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko žodžiais: „Savyje reikia statyti bažnyčią, pradėti reikia nuo savęs, savyje reikia sėti gėrio ir grožio sėklą.“ Pristatė parengtą spaudinių parodą, skirtą Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui. Citavo lietuvių poeto, nacionalinės premijos laureato Justino Marcinkevičiaus žodžius apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską: „Kas suskaičiuos, kiek šioje žemėje yra jo paguostų, nuramintų, sutvirtintų, pažadintų ir pakylėtų. Monsinjoras buvo vaikščiojanti meilė. Meilė tai reiškia Dievą. Jis išvedė iš bažnyčios į žmonių gyvenimus trokšdamas nuskaidrinti žmonių kasdienybę, pagilinti jų dvasią, palengvinti jų buitį, suteikti sieloms džiaugsmą. Savo ėjimu į žmones, Kazimieras Vasiliauskas buvo modernus, šiuolaikiškas kunigas. Jis ieškojo kontaktų su pasauliu, susitikdamas su kultūros, meno, politikos, verslo žmonėmis. Nuolat kalbėjo apie didžiąsias dvasines vertybes. Savyje reikia statyti bažnyčią, pradėti reikia nuo saves  kartojo monsinjoras, savyje reikia sėti gėrio ir grožio sėklą. Didelę prasmę jis matė dirbdamas Lietuvai pagražinti draugijoje. Kadaise įžengdamas į sugražintą Katedrą, monsinjoras kalbėjo apie dvasinio atsinaujinimo svarbą, šiais žodžiais patraukdamas paskui save daugelį žmonių“.

Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė pasidalino prisiminimais iš šio šviesios dvasios žmogaus. 2000 m. Z.Sinkevičienė  gavo  padėką už Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus bibliotekininkų būrelio „Žemyna“ veiklą. Tuo laikotarpiu Akmenės rajono Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkė buvo anapilin išėjusi Eugenija Meškienė, kartu su kuria buvo parengta Kultūrinę  bibliotekinę programa „ Gimtinės kultūra“.

Z.Sinkevičienė papasakojo apie  rašytoją, žurnalistę Ramunę Sakalauskaitę: „Ramunė Sakalauskaitė yra dokumentinio filmo „Laimingi buvę jo akivaizdoje“ (apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską) idėjos autorė ir scenarijaus bendraautorė (kartu su Dalia Kutraite), režisierius Saulius Vosylius, 2007 m.; 2009 metais išleido knygą „Politikos ringe“; yra Monsinjoro K. Vasiliausko atminimui skirto skvero (architektas Tautas Budzys) prie Vilniaus šv. Rapolo bažnyčios ir čia pastatytos skulptūros (skulptorius Jonas Gencevičius) idėjos autorė ir projekto vadovė, 2010 m.

Ramunė Sakalauskaitė pristatydama savo knygą „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“, sakė, jog joje – kunigo tikėjimo bei tarnystės žmonėms kelias. Kelias, kurį autorė turėjo galimybę stebėti. Su K. Vasiliausku knygos autorė susipažino atvykusi studijuoti į Vilnių ir bendravimas tęsėsi iki pat monsinjoro mirties. R. Sakalauskaitė pasakodama apžvelgė ir monsinjoro vieną skaudžiausių laikotarpių – tremtį. Kaip autorė įvardijo, „baisaus gyvenimo“ tremtis neišgąsdino kunigo, atvirkščiai, jis džiaugėsi susiradęs geriausius draugus. Autorė medžiagą knygai rinko ketverius metus ir rėmėsi visais jai prieinamais šaltiniais. Knygoje remiamasi Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės ir Daugpilio archyvuose surinkta medžiaga. Skaitytojai leidinyje ras niekur neskelbtus kunigo laiškus bei jį globojusių vienuolių atsiminimus. Į knygą taip pat sugulė ir K. Vasiliauską pažinojusių kunigų atsiminimai. Į knygos puslapius sudėtas gyvenimas padės susipažinti su monsinjoro asmenybe, gyvenimu, tikėjimo kelione. Kazimieras Vasiliauskas buvo politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis ir ilgametis Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, pirmasis 1993 m. atkurtos Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios emeritas, žinomas ir gerbiamas visuomenės narys. 1994 m. vasario 10 d. už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. 1995 m. jam įteikta Santarvės fondo premija. 1998 m. vasario 5 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto taryba monsinjorui K. Vasiliauskui suteikė garbės nario vardą. 2000 m. vasario 11 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu monsinjorui K. Vasiliauskui suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas. 2000 m. liepos 1 d. jis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Popiežiaus paskelbtais Gailestingumo metais knyga apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską susirinkusiesiems paliko didžiulį įspūdį, nes joje yra daug nuoširdumo, paprastumo ir visų pamatinių vertybių, kurios žmogui yra labai svarbios. Tai knyga iš kurios galima pasisemti žinių, išminties ir tikėjimo.

Renginio metu buvo galima įsigyti pristatomą knygą bei gauti autorės autografą.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

 

D.Markulienės nuotraukoje: spaudinių paroda, skirta Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė ir rašytoja, žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė

D.Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė rodo gautą iš monsinjoro K. Vasiliausko padėką už Lietuvai pagražinti draugijos Akmenės skyriaus bibliotekininkų būrelio „Žemyna“ veiklą

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai