ĮSPŪDŽIAI IŠ LITERATŪRINĖS - MOKSLINĖS KONFERENCIJOS

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė  dalyvavo Pr. Dzūko sodyboje - muziejuje vykusioje literatūrinėje – mokslinėje konferencijoje, skirtoje knygų leidėjo, rašytojo, knygnešio, kunigo Antano Miluko (1871 – 1943) 145-osioms gimimo metinėms paminėti.Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, poetas, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas pristatė savo sudarytą ir išleistą knygą „Po priegloba darbštaus vyro, kunigo Miluko“, kurioje publikuojama Antano Miluko literatūrinės premijos laureatų, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų  ir svečių kūrybos almanachas. Šiame almanache yra publikuojama ir Viešosios bibliotekos direktorės, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narės   Zitos Sinkevičienės bibliotekiniai - kultūriniai renginiai. Už renginius, skirtus  lietuviškos spaudos atgavimo 100-osioms metinėms ir bibliografinius leidinius Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga JAV lietuvių kunigo, literato, knygnešio ir knygų leidėjo Antano Miluko premija  2005 metais skirta direktorei Zitai Sinkevičienei. Literatūrinės – mokslinės konferencijos metu Viešosios bibliotekos direktorė pristatė savo išleistas knygas: „Medžių ir krūmų brolijoje“ (1999m.), „Lietuvos upės, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje“ (2002m.), „Gėlės – žemės džiaugsmas“ (2004m.), „Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja I dalis“ (2006m.), „Etnokultūra ir biblioteka“ (2005m.), „Akmenims prabilus“ (2007m.), „Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (skirta Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui) (2009m.), „Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja II dalis“ (2010m.), „Pokalbiai su poezija“ (2012m.), „Literatūrinė rudens paletė“ (Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004-2012m. ir jų kūryba) (2013m.), „Žiemgalijos užrašai“ III dalis (2014m.), „Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja III dalis“ (2016m.).  Viešosios bibliotekos direktorė, projekto vadovė pristatė ir supažindino  literatūrinės-mokslinės konferencijos dalyvius su  Akmenės krašto literatų svetaine, kuri buvo  sukurta pagal parengtą ir laimėtą projektą „Internetinės literatūrinės svetainės sukūrimas Viešojoje bibliotekoje“. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas  Vladas Buragas pasidžiaugė jog yra šio projekto partneris.Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei poetai Dalia Milukaitė-Buragienė ir Vladas Buragas įteikė Gražinos Cecilijos Milukaitės - Žemaitienės paveikslą, simbolizuojantį knygą, gėrį. Džiugu dalyvauti konferencijoje, kur skamba poetų eiles, dainuojamoji poezija, profesionalus aktoriaus žodis, Dalios Milukaitės – Buragienės  kūrybiškas, nuoširdus noras pagerbti  senelio brolio - knygų leidėjo, rašytojo, knygnešio, kunigo Antano Miluko atminimą. Apie dėdę kunigą A.Miluką prisiminimais pasidalino dailininkė Gražina Cecilija Milukaitė - Žemaitienė.Konferencijoje pranešimus skaitė hab.m.dr., prof. Juozas Vytautas Uzdila, aktorė, Klaipėdos universiteto doc. Virginija Kochanskytė,  LNRS valdybos pirmininkas Vladas Buragas. Dalyvavo ir kūrybą skaitė svečiai – poetai iš Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Vilkaviškio.

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

    

D.Markulienės nuotraukose: Viešosios bibliotekos direktorė etnografinėje Pr.Dzūko sodyboje

Nuotraukoje Viešosios bibliotekos direktorė Z.Sinkevičienė ir bibliotekos darbuotoja D.Markulienė

D.Markulienės nuotraukoje: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, poetas, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas pristato savo sudarytą ir išleistą knygą „Po priegloba darbštaus vyro, kunigo Miluko“.