Aurelija Beniušytė-Gerulskienė

Eilės iš knygos „Poezijos keliai veda į Lietuvą“

KAI AŠ ŽIŪRIU

Kai aš žiūriu

Į Lietuvą –

Ten – namai ,

Kai aš žiūriu

Į Latviją –

Ten – namai –

Aš jaučiuosi

Labia turtinga,

Nes turiu

Du namus, dvi kalbas,

Ir dvi žemės

Puses –

Man mama

Ir tėvelis

Ir Dievas

Tai dovanojo…

Kai aš žiūriu

Į Latviją –

Ten – gerai

Kai aš žiūriu

Į Lietuvą –

Ten irgi gerai –

Aš jaučiuosi

Labia laiminga –

 Nes turiu

Dvi žemės puses –

Džiaugsmui, gyvenimui,

Laimei –

Man mielieji ir

Dievas tai dovanojo…

***

MES ESAM

Mes esam

Lietuvoje –

Esam lietuviai,

Mes esam –

Latvijoje –

 Esam latviai –

Mes esam baltai,

Mes aesam broliai,

Esam sesės

O prie Baltijos

Mūsų namai

***

ŠALIA

Šimtą metų šalia –

Tik upelis atskyręs,

Šimtą metų kartu

Mes prie Baltijos jūros…

Kai kartu mes jėga,

Net istorija sako –

Kai drauge mes laimingi,

Mes stiprūs ir drąsūs,

Nebaisios mums vėtros –

Atlaikom,

Kryžiuočių pulkus mes išvaikom

Išlikom ir esam –

Mes baltai,

Lietuviai ir latviai –

Su gražiausia kalba,

Su giriom žaliom,

Nuostabiausiais žmonėm –

Abipus upelio, mes esam

Ir einam pievom žaliom

Ir gėlėtom –

Šimtą metų mes vardą

Baltišką nešam –

Nešam, branginam…

Aurelija Gerulskienė

Eilės iš knygos „Poezijos keliai veda į Lietuvą“

ŠALIA

Šimtą metų šalia –

Tik upelis atskyręs,

Šimtą metų kartu

Mes prie Baltijos jūros…

Kai kartu mes jėga,

Net istorija sako –

Kai drauge mes laimingi,

Mes stiprūs ir drąsūs,

Nebaisios mums vėtros –

Atlaikom,

Kryžiuočių pulkus mes išvaikom

Išlikom ir esam –

Mes baltai,

Lietuviai ir latviai –

Su gražiausia kalba,

Su giriom žaliom,

Nuostabiausiais žmonėm –

Aurelija Beniušytė-Gerulskienė 2016m.

LAISVĖ   LAIMĖJO

JUODA TAI DIENA,

LIŪDNA TAI DIENA –

KAI SKAUSMAS

PLAUKĖ UPĖM,

BET GYNĖ

TĖVYNĘ

TAUTA MŪS MAŽA –

KAD ATEINANČIOS

DIENOS BŪTŲ GRAŽESNĖS,

KAD TĖVYNĖ

BŪTŲ LAISVA,

KAD DŽIAUGSMAS

PLAUKTŲ UPĖM...

GYNĖ, KOVOJO –

LAISVĖ LAIMĖJO,

KOVĄ JUODĄ

IR SUNKIĄ

ŠIANDIEN ŠVIESU,

ŠIANDIEN GRAŽU –

DŽIAUGSMĄ LAISVĖ

ATSINEŠĖ...

                                    (2016m)

 Į BALTUMĄ

PASTOVĖT PO SNAIGĖM

KRENTANČIOM –

Aurelija Beniušytė-Gerulskienė 2015m.

GERUMO REIKIA

KIEKVIENA ŠIRDIS

JO TROKŠTA,

RAMYBĖS REIKIA

SIELAI

IR MINTIMS

ŠVIESOS MUMS

REIKIA –

SAULĖ, KAD SUGRĮŽTŲ –

IR Į NAMUS,

Į ŠIRDIS

IR VILTIS...

GERUMO JUMS LINKIU –

DAUG, DAUG,

KAD NEŠTI BŪT SUNKU,

BET GERA –

RAMYBĖS DOVANOTI

NORIU –

AŠ KIEKVIENAM, KAD

TAKELIU PER BALTĄ

SNIEGĄ JI ATEITŲ,

ŠVIESOS SUGRĮŽTANČIOS

SU VILTIMI JUMS

PALINKĖSIU

UŽDEKIME ŽVAKES

IR BUS GERIAU

IR BUS RAMIAU

Aurelija Beniušytė-Gerulskienė

Aurelija Beniušytė-Gerulskienė gimė 1958 m. rugpjūčio 7dieną Akmenės rajono Ramučių kaime. Baigusi Naujosios Akmenės 2-ąją vidurinę mokyklą, tapo savo gimtojo kaimo bibliotekininke. Sulaukus 18 metų išsipildė didžiausia svajonė – su Knyga, tarp knygų, dalijant skaitymo džiaugsmą visiems. Po 2 metų buvo pakviesta į tuometinę Akmenės rajono Centrinę biblioteką vaikų literatūros skyrių. Dirbdama baigė Vilniaus kultūros mokykla, įgijo bibliotekininkės specialybę.

Aurelija Beniušytė-Gerulskienė

Žemaitėjuo...

 

Žemaitėjuo

Žaliausė žuolie

I  paukšte

Čiolb gražiause,

Čia opes

Sraunes

I jūras

Toram kranta

Gelsva...

Žemaitėjuo

Geriausi žmuones

I žuode skomb

Gražiause

Čia kalna

Aukšti

I mišku toram

Daug žaliu...

Žemaitėjuo

Geriausia veita

Kur žmogou

Gera būti –

Augti, gyventi,

Darbus dėrbti,

Pasauli mylieti –

I vėsa laika

Žemaitėška saule

Regieti...

******