Zitos Sinkevičienės kūryba

Medžių ir krūmų brolijoje. Literatūros rodyklė. /Sudarytoja Zita Sinkevičienė - Šiauliai'. Saulės delta, 1999.- 48p.:iliustr./Ši literatūros rodyklė papildys visuomenės žinias, žadindama didesnį palankumą medžiui ir krūmui, norą puošti tėviškę naujais želdiniais. Prisidės prie gimtinės kultūros puoselėjimo.

Lietuvos upes, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje. /Sudarytoja Zita Sinkevičienė -Klaipėda: „Eldija",2002.-63p.:iliustr.Literatūros rodyklė pasitarnaus skaitytojams, besidominantiems Lietuvos upėmis, upeliais, ežerais, palengvins bibliografinės informacijos paiešką lietuvių literatūroje, bus naudinga gamtos mylėtojams, padės skaitytojams puoselėti gamtosaugos tradicijas.