Vilhelmina Imbrienė 2016m.

LAISVĖS DIENAI

Sutikim Laisvę sveiko oro gurkšny.

Trispalve pasidžiaukim, te plasnos...

Šis kelias – tai stebukluose atkurtas

Pražilusioje ašaroj tautos.

 

Praėjo laikas ... Protėviai gyveno ...

Akmuo be datos... Žemė Lietuvos ...

Gražiausios dainos šiandien Laisvę mena

Ir žuvę lietuvaičiai šios kartos ...

 

Paliko meilė Lietuvai tėvynei,

Neperskaityta pasaka, daina ...  

Ir Laisvės dvelksmas mylimai gimtinei,

Neišsakytas skausmas bei rauda ...

 

Didžiuokimės jauna šalim ir vėju,

Dėkodami už Laisvę Lietuvos.

Ir tiems, kas širdį paaukot atėjo

Prie Bokšto, Parlamento ar Spaudos ...

  

Tik nesuklyskim saugant Atminimą

Visų, kurie jau rankos nepaduos.

Branginkime aukas savos Tėvynės,

Pražuvusias už Laisvę Lietuvos.

                                              (2016 m.)

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti