Viktoras Balkauskas(1935-1973)

RUDENS VĖJAS

Tu girdi - langinę

Štai kažkas klebena,

Rodosi, kad vaikšto prie tavų namų.

Pašauki gal tyliai:

- Eikš, brangusis mano,

Be tavęs šįvakar liūdna, neramu...

 

Tai ne aš, mieloji,

O žvarbusis vėjas

Pas tave atbėgo smėlio takeliu,

Po tavuoju langu

Beldžiasi sustojęs,

Ilgesingai groja savo smuikeliu...

 

TĖVIŠKĖS NAKTIS

Išblėso rausvos vakarinės žaros,

Ir nuplasnojo sutema laukais.

O, kaip ramu! Tiktai rugiuos vis baras

Griežlė pilkutė su mažais vaikais.

 

Tarytum deimantas rasa ištryško

Ant beržo lapų pievų paslapčia,

Kada, pašokęs virš kuproto miško,

Mėnuo paliejo žemėn ją nakčia.

 

Rami, svajinga leidžiasi iš lėto

Naktis virš upės, topolių senų

O man po kojom šienas kvepia mėtom,

Kai šiąnakt aš per tėviškę einu...

1960

 

Įsiveržei į mano kambarėlį -

Tu plaštake man sielon įskridai.

Ar tu žinai, kiek džiaugsmo man sukėlei

Ir mano širdžiai laimę suradai?

 

Gyvenimui aš atiduosiu viską,

O pasiliksi tu tiktai viena,

Giliai krūtinėj švyturiu sutviskus,

Ugnim karšta, liepsninga, amžina!

1959

Kūrybos archyvo kategorija:

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti