V.Buragas

RUDENS KELIAS

Jau trupa

Rožinių svajonių lęšiai,

Ir sklaidosi keista migla aplink. -
Ateina laikas tyliai apsispręsti,
Ateina laikas kelią pasirinkt ...

Jau visko būta.
Ir, atrodo, dingo

Už pirmo posūkio jausmų take
Jaunystės svajos, meilė palaiminga,
Skaudžiai ištirpus toly plaštake ...

Sodriom spalvom
Mirgėte mirga gojai,

Ir viskas dengiasi rudens lapu.
Bet kelias dar į Ateitį vingiuoja,
Gyvenimas dar šaukiasi abu ...

Ateina laikas
Tyliai apsispręsti,

Ateina laikas viską atsimint ...
Apanka rožinių svajonių lęšiai,

Ir leidžias juodos sutemos aplink.

 

LAUKINIS LAUKIMAS

Tamsiai mėlynas šiaurės dangus
Vėlei nerimo vėliavą kelia.

Tavo blyksnis - many toks svaigus -
Sugebėjo apakinti kelią

Nuo žvaigždynų lig meilės akių,
Viltimi ar skausmu ašarotų,
Vėl žydroji erdvė aptakiu

Savo branduoliu tartum grūmotų ...

Toks laukinis laukimas draskys, -
Nesulaukti, atrodo, jau laiško!
Taip pažvelgus dabar į akis,

Kad žinotum, kaip nerimas vaikšto ...

o prie lango prigludęs žmogus
Vis stebės ūkanojantį kelią ...

----------------------------------------

Tamsiai mėlynas šiaurės dangus
Meilės rožinę vėliavą kelia!

 

SINOPTIKŲ PRANEŠIMAS

Visoje pagoniškoje Lietuvos šalyje
Nuo Šeštokų iki Naujosios Akmenės
Šiandien taip įkyrėjusiai lyja ...

Virš pilkos dienos ilgesio paukštei
Kedena plunksnas vakaro vėjas, -
Likimo rožė ir meilės malda ...
Nerašytuos laiškuos gyveni,

Ir atrodo, kad sielos delčia

Abipus Letos - takoskyros tos -
Niekad nesudils ... čia.

Kaip blizgenos pavėjui

Iš tos neramiosios liepsnos
Vilties brasta pasieks telegramos
Sulytos, - jų žodžiai garuos!

Ir atrodytų dar, kad ši diena -
Tai didysis akvariumas

Tom priešginom dvynėm žuvim,

Ar tiesa, mano vienintele miela?

Tik nesakyk, kad į pietus nutolo
Savanos ir liūtai, jųjų karaliai...
Drėgnas ir drungnas šis pavasaris,
Gal truputį vėlyvas ir pasiklydęs
Šiaurės Lietuvoje, sinoptikus girdo ...
o už lango taip prailgusiai lyja ...
Tiesiai į širdį...

 

 PRIE ALYVŲ

Tavo mėlynos akys
(Nesigink tos spalvos!)
Man iš karto pasakė, -
Tu gi iš

Sūduvos!

Kai gelsvuosius Tau plaukus
Vėl vakaris kedens,
Mėnesienos nelaukus,

Į upelį-

Vandens ...

Jau sutemus žvaigždelės
Kibirėly nuskęs,

Ilgas smėlio takelis

Prie alyvų

Atves.

Tavo veidas pražydęs
Tarp alyvų gyvų, -
Tartum laišką rašytum ...
Būk pasveikinta

Meilės dievų!

 

RUGPJŪTIS                     

Gandrai ir pievos nušienautos.
Atokaita ir snaudesys šiluos.
Atrodo, lauktum ufonautų

Ar pats pabūtumei už juos ...

Atrodytų, prailgo akys,

Gelsvam vyzdy – laiko maiša klampi.
Lėtai saulėtas laikas teka,

Kad daug ko pats nesupranti...

Keistoka nuojauta vėl ima, -
Lyg būtumei paskendęs ilgesy ...
Šiltos laužavietės gesimas ...
Gandrai dar pievose basi...

RUDENĖJANT

Suvalkijos sodybos
Ir vaikystės laukai. ..
Lyja - ašaros byra,
Ir išblunka plaukai.

 

Ar jauti, kad netrukus
Rudenėlis praeis?-
Sklando lapai ir sukas
Sūduvos vakarais.

 

Tuščias lizdas jau gandro,
Nečiurens vyturiai... -
Jau šalna išgalando

Savo dalgį aštriai.

 

Bet man mielas tas auksas,
Kol po kojom čežės.
Pasiilgę sulauksim

Ir žiemužės vėžės ...

 

Suvalkijos sodybos

Ir vaikystės laukai. ..
Pirmam sniegu i sužibus,
Apšerkšnyja plaukai. ..

****

Raudona saulė
Rytmetį tekėjo -

Gal kiek didesnė savo veidu,
Negu įprastai.

Šarmotoj saujoj

Ašara stiklėjo

Nuo kvapą stingdančiojo speigo ...
Rodės,

Amžinai

Mus erzins

Terminė apgaulė,

Įšalus iki raudonumo. -

Toks melsvas spengiantis pasaulis! ..

-------------------------------------------------

Turbūt kaitra už speigo tūno? -------------

 

IŠKYLOJE

Baltasis šerkšno negatyvas
Pagyvina žiemos peizažą,

Bet leidžias sutemos ankstyvos,
Palaidodamos viltį mažą

 

Sulaukt pro ūkanotą dangų
Gležnučio saulės spindulėlio.
Vėl nuo kalnelių slidės rangos,
Snieguotą viesulą sukėlę ...

Kiekvienas kalnas kaip Olimpas, _
Lenktynių einame su vėju!

Sustoju tarp pusnų įklimpęs ...

----------------

Žiemos pavakarys atėjo.

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti