Stasys Ablingis

SENI MIELI VIEKŠNIAI

Jaunos dienos vėtromis nuskriejo,

Nuringavo pavenčių takais,

Bangele Ventoj tik sublizgėjo

Ir pabiro žiedlapiais baltais.

 

Gimtas namas obelų pavėsy –

Židinio vaikystės šiluma...

- Ir kada vėl aplankyt galėsi? –

Klausia rūpestingoji mama.

 

Vėl ir vėl jaunų dienų ieškoti

Skuba ČIA šarmoti smilkiniai, -

Dainomis jaunystėj apdainuoti

 Išplaukia seni mieli Viekšniai...

 

VAŽIUOJA DAKTARAS

                       Didžiajam Viekšnių daktarui

                       Antanui Biržiškai skiriama

 

Pavasario upokšniai putoja,

Venta jau išnešė ledą.

Važiuoja Daktaras, važiuoja, -

Jo laukia, visą viltį deda.

 

Jau vasara. Javas linguoja,

Kaimiečiui derlių žada.

Važiuoja Daktaras, važiuoja, -

Juk laukia, visą viltį deda.

 

Rudenio lietūs dulksnoja,

Arkliai sunkiai girgždina ratą.

Važiuoja Daktaras, važiuoja, -

Vis laukia, visą viltį deda.

 

Žiemiškos pūgos sijoja,

Barzdoj - gurvuoliukai ledo...

Važiuoja Daktaras, važiuoja, -

Ten laukia, visą viltį deda.

 

Ir dieną, ir naktį važiuoja

Tais vieškeliais, lauko keliukais,

 Laukimas tuos varstus skaičiuoja,

Į viltį kryžkelės suka.

 

Ligoniai - ne ponai, mužikai,

O šelmiai ir žmonės padorūs.

Nestabdė vežimo plėšikai,

Sustabdė angina pectoris...

 

GYVENIMO DAINA

                  Mokytojui V.Deniušiui skinama

Takelis, klonis ir beržai,

Padangė mėlyna.

Čia išėjai - čia sugrįžai, -

Diena nusėlino.

 

Senu mokyklos varpeliu

Kas rytą šaukiamas,

Skubi į klasę takeliu

Nekantriai laukiamas.

 

Kiek daug melodijų skambių

Pasėta širdyse:

 Ir džiaugsmas liejasi iš jų,

Ir skausmas girdisi.

 

Dūdų orkestro skambesys

Aidės ne vienąsyk,

Apnikęs širdį liūdesys

Melodijoj išnyks.

 

... Palinko klevas nuo dainų

Ties mokykla sena...

Gražiausia tegu bus iš jų –

Gyvenimo daina!

 

MOKYTOJOMS

Tos dienos vis plaukia,

Skambutis vis šaukia,

Į klasę, į klasę keliaujat kasdien.

Tas amžinas kelias -

Mokyklos takelis

Sukviečia visas jus darbuotis išvien.

 

Ar žiemos prabėga

(Pūga žarsto sniegą),

Ar klasėn jau žvelgia alyvų žiedai, -

Įeisi į klasę,

Kaip motiną rasi:

Geri ar išdykę -jai lygūs vaikai.

 

Per didelę žemę

Jaunystę neramią

Iškėlusios nešate savo vaikų. -

Kai motinų žodis

Talkon kelią rodys,

Pasauly sulauksim laimingų laikų.

Kūrybos archyvo kategorija:

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti