Pranas Sarapinas (1897-1980)

AUSTA PAVASARIS

Jau pavasaris artėja,

Darbininkai pradės sėją.

Traktoriai kaip užriaumos,

Tuoj užvirs darbai laukuos.

 

Pasės miežių, avižų,

Vikių ir dar kitokių,

Motiejukų, dobilų

Sėklai žolių įvairių.

 

Žiemkenčiai ilgai kentėjo

Rudenį nuo šiaurės vėjo,

Sąnarius ledu sukaustė, -

Nemalonu šitaip jausti.

 

Patalus sniegų užklojo.

Nors šaltai, bet išmiegojo,

O dabar po ilgo miego

Žvelgs į saulę iš po sniego.

 

Reik visur apsidairyti,

Vėl saulutę pamatyti.

Dabar nuotaika kita,

Nes visur yra šilta.

 

Lietus skruostus kai nuplaus,

Vargo žemkenčiai nejaus.

Želmenys greit sužaliuos,

Dvelkiant vėjui uždainuos.

 

Visad vasarą karštyn,

Greitai grūdą subrandins.

Atvės t vasara nespės,

Duona varpose kvepės!

 

UPIŲ DARBYMETIS

Jau Virvytė pasiruošus

Skuba jūron išsijuosus.

Stovi ledai, kupras stato,

Vandens spaudimą suprato.

 

Vandens srovei teks paklusti,

Be tvarkos viens kitą grūsti.

Kurs griūties neišlaikys,

Tuos į krantus nublaškys.

 

Sniegas smarkiu tempu tirpsta,

Visas vandeniu pavirsta,

Skuba sparčiai į upes –

Gal ten prieglobsti suras?

 

Dėl per storo sluoksnio sniego

Upėms daug vandens pribėgo.

Upės liejas iš krantu,

Krantuose liks daug ledų.

 

Prieš saulutę tirps iš lengvo,

Sudarys net šaltą dangą.

 Neilgai rūkai laikys, -

Pakol vėjas išblaškys.

 

Ledas niekam nepakenks,

 Nieks jo nuogo nepridengs.

 Jei lietutis atskubės,

Ledas greit suvandenės.

 

KAIRIŠKIAI

Čia kadaise buvęs dvaras,

Daug senovės trobesių.

Ir dabar čia uoliai statos

 Šiuolaikinių pastatų.

 

Kairiškiai - gražus kampelis,

Ypač vasaros metu.

Čia Virvytė srauniai teka

Tarp aukštų žalių krantų.

 

O paukštelių įvairiausių

Lizdus krauna tarp šakų,

Ir giesmelės anų skamba

Nuo aušros lig sutemų.

 

Darbininkai, jau pavargę

Po dienos sunkių darbų

Klausos čiulbančių paukštelių,

 Jų klausytis malonu.

 

Prisiklausę giesmininkų,

Vėlai grįžta į namus.

Nebeilgai teks ilsėtis –

Ryt į darbą ar pabus ?

 

Vos saulutei tik pakilus,

Vėl į darbą reiks skubėt.

Žemdirbiai yra papratę

Vasarą daugiau dirbėt...

Kūrybos archyvo kategorija:

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti