Olimpija Rimkienė

Apie Lietuvą brangią -

svajojai tremty

Alpo sodai žiedų svaguly -

Lyg degtų gegužis jaunystės ugny.

Donkichoto špagos neturi,

O priešo įveikti gerumu negali...

"Nagi renkis, mergaite, keliausi toli.

Apie Lietuvą gailiai svajosi tremty".

 

Baltą vardadienio rožinį –

Atminty išlaikei.

Čia į mylimojo širdį –

Ilgesiu kalbėjai.

Upių gelmėje nuskendo –

Laiko akmenėliai,

Ir sužibo tavo dvasios perlai, deimantėliai.

Eilių posmus išdainuoki,

Nuraminki gėlą.

Eilių posmais palydėki žiemą, vasarėle.

 

Strėlė Akmenės herbe

Mūsų herbo strėlė –

Dievui skirta mintis.

Kaip šventovės giesmė

Būk kiekvieno širdy.

 

Strėlė ant akmens –

Dievo duota mintis,

Iš žemės gelmės –

Želmens virpesys.

 

Čia akmuo prie akmens –

Siauras takas vandens.

Žmonės taiso kelius

Ir žemelę purens.

Strėlė ant akmens –

Žmogui duota mintis...

Akmuo ant akmens –

Pastolius laikys.

 

Mūsų herbo strėlė –

Dievui skirta mintis,

Kaip šventovės giesmė

Tegul sklinda toli.

 

Daubiškių sakmė

Surask daubas prie Daubiškių,

Tiktai neskink žiedų.

Priverk ant smilgos žemuogių

Iš saulės spindulių.

 

Pavaikščiok po Jurakalnį –

Šis slėnis nuostabus.

Ant Papilės piliakalnio

Atmink senus draugus.

 

Čia ir Ventos tėkmė gili

Nuo amžių glūdumos.

Kaip motinos giesmė švelni

Raminančiai banguos.

 

Aš žinau

Aš žinau, kaip atrodo vienatvė –

Kaip laukinė dygi obelis,

Kaip lietinga naktis, kaip senatvė,

Kai nereikia užsklęsti duris.

.

Aš bijau vienumos - ne vienatvės, -

Ji baisi - kaip sausra dykumos.

Gal žvaigždė palydės tamsią naktį,

Kai sunku, kas padės, kas paguos?

 

Savyje aš laisva kaip ta paukštė,

 Kuri skraido po erdvę dangaus.

Bet širdis nuolat ilgisi, laukia

Tai švelnumo, tai gėrio žmogaus.  

Kūrybos archyvo kategorija:

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti