Julija Almanis

Saulėlydžių būrės geltonos

dobilų laukuose tyliai gęsta.

Neliūdna, nors eglynuose -

vienišas gimsta, 

nors prie kelio - 

tik lietuviškos mūsų kantrybės

sargai...

Vėjau, vėjau, į ką atsitrenksi

bekrūmėj šaly?

...Saulėlydžių burės geltonos

taip gražiai viršum mūsų keliauja,

gyvulėliai dar ganos

motiejukų laukuos.

išgyvensim, išbūsim - kaip nors...

Iš autorės  knygos „Ugniažiedė“ (2011 m.)

***

Mėlynžiedis brolis

Saulėtas takelis žemės pakrašty,

mėlynžiedi broli, ar tali esi?

Užu vandenyno, o gal dar toliau...

lšsidrožki lazdą ir keliauk, keliauk

ten, kur saulė leidžias, žemė ten sunki.

Kai dainuoja žmonės, ten strazdai užgieda,

ten - jų girios tamsios,

ten - medinis Dievas...

 

Mėlynžiedi broli, saulės spinduly

neieškoki sesės. Ji - labai arti,

daug arčiau, nei girios, nei žolė skaudi.

Mėlynžiedi broli, ar mane girdi,

kai kalbu pasauliui atminties kalba?

lštylėtos dienos, naktys - lyg šalna...

Čia - medinis Dievas,

Žemė cia - kalta...

Nekalta žemelė, viskas - taip toli.

Mėlynžiedi brolis - saulės debesy.

Iš autorės  knygos „Ugniažiedė“ (2011 m.)

***

JANIO NAKTIES GIMIMAS

„Už Dauguvos, už Dauguvėlės
Gyvena mano broils…“
Šeštadienis vėlei.
Vėlėi į pirtį
Moterys eina.
Vaikai, o vaikai,
Prilaužkit šakų,
Pririškite vantų,
Parneškite vandens.
Didelis, baltas
Sėdi prtie stalo.
Rankoj vienoj –
Žemgalių kraštas,
rankoj kitoj –
kuržemės girios.
Briedis dviragis
jam virš galvos.
Vandenį geria,
duoną suvalgo.
Vakaras jau…
...Moterys grįžta,
pirtys atšąla.
Dauguvos vandenys
teka tolyn.
Didelis, baltas
nuo stalo pakyla,
per Latviją eina.
Žiemgaliai gieda,
kuršiai dainuoja. Janio naktis.

Iš autorės  knygos „Ugniažiedė“ (2011 m.)
 

 

Kūrybos archyvo kategorija:

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti