GIMTINĖS PASIRINKT NEGALIMA (Aurelija Gerulskienė)

GIMTINĖS PASIRINKT
NEGALIMA –
JI PAKVIEČIA
ATEITI-
TADA, KAI REIKIA
TADA, KAI NORI –
KAI REIKALINGI
ESAME
IR TAIP SAVI...
IR TAIP ARTI
PRISILIEČIAM
PRIE GIMTO KRAŠTO
PAPROČIŲ,
DIENŲ GRAŽIŲ –
TIKTAI TOKIŲ
KURIOS GIMTINĖJ
ŠVIEČIA,
GYVENTI KVIEČIA
IR EITI
TIK PIRMYN –
TAKAI GIMTIEJI
VEDA VIS AUKŠTYN...
GIMTINĘ MYLIME
TAI DIEVO
IR LIKIMO DUOTA,
TAI ŠIRDYSE
IR MINTYSE
DIDŽIOSIOM RAIDĖM
ĮRAŠYTA
GIMTINĖS ŠVIESOJE
MES ESAME LAIMINGI –
MES STIPRŪS,
IŠMINTINGI
NES TURIM
SAVO SAULĘ
DANGUJE,
NES TURIM
JŪROS BANGĄ,
MES TURIM
ŽALIĄ LANKĄ,
NES SAUGO
DAR MUS
ĄŽUOLAI TVIRTI...
GIMTINĖ – JI TOKIA –
GRAŽI, TVIRTA
IR REIKALINGA –
JI PASIRINKO MUS
IR MES PAS JĄ
ATĖJOME
IR BŪKIME – IR ESAME
KASDIEN IR VISADA
KAIP SAULĖ
IR ŽVAIGŽDYNAI
DANGUJE...

2014 m.

Kūrybos archyvo autorius :

You voted 'Dislike'.