Eilėraščių ciklas Saulės mūšiui atminti

 

Eilėraščių ciklas Saulės mūšiui atminti

I

Tėvyne mano,

Tu - pražydęs žiedas pavasarėjant.

Suskambus širdyje gimta daina.

Žalia šviesa po mūsų meilės langų.

Esi miela, esi tokia viena.

II

...Vėl matau, kaip istorijų pergalė

Neša Lietuvai didelę garbę.

Niekada neišblėsta laisvė,

Kyla bokštai į laiko erdvę,

Kaip pavasariui žalios akys

Į mus žiūri lyg žuvę žmonės.

Ir kaip jų atminimų žvaigždės

Šviečia mūsų sielų upokšniuos.

III

Kas mūs tėvynę kryžium žymėjo.

Kas mūs gimtinei nešė kančias?

...Sielvarto žeme, pagonių žeme,

Su savo laime, su savo dalia!

...Vykintas, ietį aukštai iškėlęs,

Ragino Saulės mūšio karius:

- Broliai, žemaičiai, už savo šalį,

Už savo Žemę, Saulę, Namus.

...Tai jus, kryžiuočiai, raganos keikė,

Tai jums Perkūnas grūmojo aukštai.

Tai žaibas leido švininį lietų 

Ir užkapojo žemaičių kardai.

IV

Gaisrai liepsnojo danguj ir žemėj.

Kraujo pašvaiste supos miškai,

Broliams žemaičiams padėti stojo,

Kuršių, žemgalių, sėlių kariai.

Tai Saulės žemėj saulužė švietė,

Ji šviesą skleidė tautai taikiai

Ji neginkluota ginas nuo priešų,

Laisvę pažino mūsų vaikai.

V

...Žemaičiai pakilo lyg bitės

Ginti savo gimtų namų.

Šaukia laisvės jėga ir galybė.

Skausmo kaina, aukštybė tiesų.

...Vėl matau: pasalūniškai kyla

Į kalnelį kryžiuočių būriai,

Bet sužvengia Vykinto žirgas,

Skelbia pergalę Saulės kariai.

VI

Mes stiprūs ir drąsūs

Kaip buvom kadais.

Širdy tebeverda žemaitiškas kraujas –

Mus mindė ir draskė,

Kapojo kardais

Skaudžių atradimų beteškančios gaujos.

Aplaistyta žemė krauju suliepsnos,

Aukštybėse skries vėl istorijų mintys,

Neklupsim kraupių atminimų keliuos,

Į laisvę mums nutiesė sąžinė tiltus.

Mes kylam aukštyn ir sparnuotu žodžiu,

Iš buvusio skausmo pražysta žiedai,

Nebijome priešų laukinių, godžių,

Mes stiprūs ir drąsūs

Kaip buvom kadais!

VII

Tavo liepsnoj suliepsnoju,

Tavo aušroj pakylu

Žemaitija, senoji tėvyne.

Saulės mūšio šalie.

Pavasariu žalios jūros

Ir upių giliausios vagos

Sugėrė mus protėvių kraują,

Girdžiu, kaip senovė gaudžia

Ir neša, Šiauliai, jums šlovę!

Kūrybos archyvo kategorija:

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti