Aurelija Beniušytė-Gerulskienė 2015m.

GERUMO REIKIA

KIEKVIENA ŠIRDIS

JO TROKŠTA,

RAMYBĖS REIKIA

SIELAI

IR MINTIMS

ŠVIESOS MUMS

REIKIA –

SAULĖ, KAD SUGRĮŽTŲ –

IR Į NAMUS,

Į ŠIRDIS

IR VILTIS...

GERUMO JUMS LINKIU –

DAUG, DAUG,

KAD NEŠTI BŪT SUNKU,

BET GERA –

RAMYBĖS DOVANOTI

NORIU –

AŠ KIEKVIENAM, KAD

TAKELIU PER BALTĄ

SNIEGĄ JI ATEITŲ,

ŠVIESOS SUGRĮŽTANČIOS

SU VILTIMI JUMS

PALINKĖSIU

UŽDEKIME ŽVAKES

IR BUS GERIAU

IR BUS RAMIAU

IR BUS ŠVIESU

IR BALTA...

 

******

ATEINA ATGIMIMAS

Žvaigždžių taku

Ateina atgimimas

Ateina naujas

Laikas,

Skirtas mums visiems –

Toks naujas, toks švelnus,

Per baltą tylą,

Per laukimą,

Per žalią eglių kvapą,

Per žvakių šviesą –

Ateina į namus, kur laukiamas,

Kur reikalingas, kur šviesu...

Žvaigždžių taku

Ateina švenčių džiaugsmas,

Atsineša viltis šviesių dienų,

Kad gera būt visiems

Kad toliai saule šviestų

Ir visą laik – pirmyn

Į laimę ir į viltį kviestų...

 

KALĖDOS ŠIRDYJE

Kalėdos turi gimti širdyje –

Jos neateis, jei nenorėsi

Jų sugalvojęs – nepakviesi...

Kalėdos – šventė, tiems kurie tikri,

Kad kelsis saulė,

Dienos vėl bus šviesios

Ir kad seneliai vaikšto po namus,

Ir kad nykštukai vieši...

Ir atneša jie dovanų – ne turto,

Ne blizgučių – o tikro reikalingo

Kiekvienam, kalėdinio stebuklo...

 

SENIESIEMS IŠEINANT

Senųjų metų dieną

Ir vakarą – stebuklais padabintą

Sustokim – pamąstykime:

Kokie jie buvo,

Ko mes tikėjomės

Ir vylėmės –

Ar atnešė ko mes norėjome?

Ar mes pasiėmėm?

Išleiskime senus

Į laiko ratą

Taip buvo ir taip bus

Gražiai išleiskime – išeis...

Sutikime Naujus

Tegu linksmi ateina

Ir stipresni

Gal norus jie išpildys,

Gal viltį dovanos...

Paimkim viską, ką jie gali duoti –

Ir melsvą jūros bangą,

Pavėsį po medžiu...!

Paimkim darbus

Ir mintis geriausias

Paimkim sau ir dovanokime kitiems...

Sutikime Naujus –

Ateinančius per laiko vingį,

Likimo dovanotus,

Kaip baltą knygos lapą

Rašykim iš pradžių...

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti