Alfonsas Jonas Navickas

Alfonsas Jonas Navickas

Viena šalis

Virš visų kelių ir bokštų,
Girių, auštant raudonų,
Ežerynų ir upokšnių,
Viršum gultų ir namų.

Virš piliakalnio negyvo
Ir gyvųjų mums kapų
Naujos žinios iš ankstyvo
Amžiaus kyla pamatų

Akmenim senų karalių
Rūmų, parkų vienatin.
Atmenu tą graudžią šalį;
Taikoje ją laisvėj gink.

 

Botanikos sodas

Takas, gėlynai, žiedo šypsnys,
Kilimas margas, genys,
Šokantis vėjas tarp guotų.
Paikštis kad šiądien giedotų.

 

„Šiaurės atėnai“, 2018m.  birželio 1d., Nr.11, 3 psl.

Kūrybos archyvo kategorija:

Kūrybos archyvo autorius :

Kol kas komentarų nėra

Komentuoti