Kūryba

Iš naujos Kęstučio Krenciaus knygos „Aš gimtinės glėby...“ (2021m.)
Iš jubiliejinės poezijos rinktinės „Skamba devynbalsė mūza“<
Iš knygos „Pakeleivingų stotys“
iš poezijos knygos „Nekropolių šviesos“
Apsakymai iš knygos „Manekeno gimtadienis“
PRATARMĖ LITERATŪRINIAM ALMANACHUI „POEZIJOS KELIAI VEDA Į LIETUVĄ“
Iš knygos „Poezijos keliai veda į Lietuvą“
Eilės iš knygos „Poezijos keliai veda į Lietuvą“
Literatūriniam konkursui „Žodžiai Lietuvai“
Iš knygos „Tolstančios salos“
Saulėlydžių būrės geltonos dobilų laukuose tyliai gęsta.
Liucija Strelčiūnaitė-Jagielienė ŽODŽIŲ LIETUS
Ištrauką iš Vytauto Almanio knygos „Tolstančios salos“ SALA
Iš Dalios Milukaitės – Buragienės poezijos rinkinio „Gyvenime, rašau
Eilėraščiai iš Kęstučio Krenciaus  poezijos knygos „Ateik tu lietuvi
RUDENS KELIAS Jau trupa Rožinių svajonių lęšiai,
LIETUVOS ŠIMTMEČIUI Išbridęs iš rūko, Šarma pasipuošęs –
 Leonardas Pukinas „Andromedos ūke“ ( 2013m.)
LIETUVOS ŠIMTMEČIUI Išbridęs iš rūko,
Medis be lapų, Žymintis vietą Kur susitikom
Eilėraščiai iš eilėraščių knygos „Pražydusios klumpės“
Ištrauka iš Vytauto Almanio publicistinės knygos „Tolstančios salos“<
ORIGINALAS Gelsvas vario spindulys
TRYS EILĖRAŠČIAI APIE MIRUSIĄ MEILĘ IR GYVĄ
RUDENS LAIŠKAI Lapai skrieja nuo sūkurio vėjo,
PORTRETAS Aš tavo paglostau portretą,
VAI ARTI TAI ARTI Vai arti tai arti –
KELELIS DUNDA Kelelis dunda sutemoj,
Tu - gležno pumpuro jėga, Ievų žieduos pražydus,
Eilėraščiai iš  knygos „Cukraus gabaliukas“(2014m.)
PRISIMINIMAI   Prisimenu kaimo grytelę
IŠTRAUKA IŠ KNYGOS „AKMENUKŲ PASAKOS“
IŠ EILĖRAŠČIŲ KNYGOS VAIKAMS  „H.K.ANDERSENO PASAKŲ HEROJAI“
IŠ  EILĖRAŠČIŲ  KNYGOS VAIKAMS „MEDŽIŲ ABĖCĖLĖ“
Mažumėlę pailsėjęs vilkas paliko savo draugę po egle stipr
Mieganti Lietuva Anapus Nemuno
Sese aš su tavimi. Jei gersi skausmo taurę, nebūk godi
Griežtas  sprendimas             
 Eilės  Akmenės rajono bibliotekai
LAISVĖS DIENAI Sutikim Laisvę sveiko oro gurkšny.
LAISVĖ   LAIMĖJO JUODA TAI DIENA, LIŪDNA TAI DIENA –
                                                                             
MŪSŲ SENI LAIKAI Po akmeniu kalbasi žodis
Išeivis Raukšlėjasi metai kaip žmonės.
skrastas.lt  Atolankos 2015 m. lapkričio 27 d.
Ištrauka iš knygos „Audringo pasaulio  laiptais kopta į viršūnes“.
Padėkos posmai Vegerės krantams
Pavasaris gimtinėje Švelnių kačiukų puokštę
Žodžiai Žodžiai gydo, žodžiai žeidžia,
PAMĄSTYMAI PERSKAIČIUS JULIJOS SEJAVIČIENĖS PUBLICISTINIŲ
AKMENS  ŠIRDIS Saulės apšviesta
NUSILENKIME JŲ ŽYGDARBIUI
Mažas beržynėlis ir pilka bitutė
*** Rasos lašais manoji meilė krinta.
VĖJAS Vėjas juokiasi, vėjas dainuoja,
Recenzija Dūsta už žodžių grotų
KELIONĖ Po ilgo kelio vingių, svajonių ir vilčių,
Iš kur tokia didi, Šviesi galybė? Kokia gelmė
Lietuviškas žodi,      Žodi, šventas Dievo žodi,
Pasaulis juokės iš manęs, o aš tylėjau.
Eilėrašti,   Tu gimsti  iš paguodos,
ŽODIS Žodžio galybėje sutelpa pievos,
Kas švietė, šviečia, tas ir švies,
Akmuo apžėlęs pakelėj, Vingiuoto kelio dulkes gaudo.
Rašau visur ir žiedus sėju, Kuriais tarsi atgal grįžtu.
Kai skaitome knygas Pasaulis visas mūsų –
 Šiltas sniego jausmas  
Demo knyga "Proza" , aprašas, turinys, kita informacija apie Demo knygą.
Ainių ainiai šnibždės „Katekizmą...“