Proza

Apolinaras Juodpusis

Ištrauka iš autoriaus knygos:

DIENORAŠTIS - KAIP GIDAS

„Kadaise maniau būsianti visiška senulytė, rašydama 1970 skaitme­nį. Deja (gal laimė), nemirė troškimai, nemirė alkana įspūdžių širdis.

Lietuva! Kas tu? Kokia tu? Kieno tu? Jaučiu tau, Lietuva, didelę skolą: per mažai išvaikščiota, per mažai mylėta, per mažai jėgų tau ati­duota.

Leopoldas Rozga

NUSILENKIME JŲ ŽYGDARBIUI

Pažymėdami Knygnešio dieną, nusilenkiame tūkstančiams savo senolių, kurie carinės okupacijos sutemose nešė lietuvišką žodį būsimosioms kartoms, būsimajai laisvai ir nepriklausomai Lietuvai. Ilgus keturis dešimtmečius lietuviška spauda buvo ujama ir persekiojama valdžios, bet ji išliko ir tarnavo bundančiam lietuvių tautiniam atgimimui, žadino meilę ir pagarbą tėvų kalbai ir tautos kultūrai, be kurių šiandien neturėtume valstybės.

"Proza"

Demo knyga "Proza" , aprašas, turinys, kita informacija apie Demo knygą. Demo knyga "Proza" , aprašas, turinys, kita informacija apie Demo knygą.

Puslapiai