Poezija

Julija Almanis

Saulėlydžių būrės geltonos

dobilų laukuose tyliai gęsta.

Neliūdna, nors eglynuose -

vienišas gimsta, 

nors prie kelio - 

tik lietuviškos mūsų kantrybės

sargai...

Vėjau, vėjau, į ką atsitrenksi

bekrūmėj šaly?

...Saulėlydžių burės geltonos

taip gražiai viršum mūsų keliauja,

gyvulėliai dar ganos

motiejukų laukuos.

išgyvensim, išbūsim - kaip nors...

Iš autorės  knygos „Ugniažiedė“ (2011 m.)

***

Mėlynžiedis brolis

Paulius Normantas

Lai Vėjus

Ankstyvas rudens vakaras.
Suplyšę batai dairosi
Kelio į Rytus

Renkasi draugai.
Kai išeinu į kiemą:
Paukščiai ir dangus

Iš knygos „Vėjo namai“ (2009 m.)

***

Aš paliesiu delnais Himalajus

*

Labai pavargau

nuo kalbų ir tylos.

Kas liko tikro – kelias

*

Gražuolės Himalajų viršūnės –

Kaip baltos paukštės –

Neplasnokit į žalius, karštus slėnius

*

Sulipo plokšti akmenys

VIDAS MORKŪNAS

 

Būna rankose

Būna rankose
Akmens grožis
Mesk -
Nulėks nulėks
Pervers
Kvėpavimą
Ir kai kris
Kažkus pradės lyti
O kažkas sakys -
Ačiū...

Būna rankose
Akmens grožis
Atsargiai papuošk juo
Žemę

Iš Zitos Sinkevičienės knygos „Akmenims prabilus“ (2007 m.)

LEONARDAS PUKINAS

JONINIŲ IŠVAKARĖS

Paėmęs krepšelį nueisiu į mišką,
Kur rasos iš ryto vaivorykštėm tviska,
kur ošia iš ryto ramiai ąžuolai,
Priglaudę mane prie krūtinės švelniai.

Nueisiu į mišką dulkėtu taku,
Pririnksiu jums džiaugsmo, lakštutės dainų,
Atnešiu į miestą, ar matot koks grožis?
Kas tulpės, gvazdikai, kas verkiančios rožės?

Bet juk nesiklausot, lakštutės daina
Miesčioniškam žodžiui per daug paprasta.
Paėmęs krepšelį nueisiu į mišką,
Bet ašaros, gaila, ne rasos ten tviska.

Stasys Juškus

PILIGRIMAI

Mintimis mes kuriame rytojų,
Linkėdami ramybės iš Dangaus.
Išėįję žmonės sapnuose pamoja,
Atminti juos varpai bažnyčių gaus.

Pabūkime mes žemės piligrimais,
Su meilės žibintu lig pabaigos.
Gerumo duoną sutiktiems dalinę,
Sulauksim atsako, kai meilė guos.

Ir nepraraskim meilės išnešiotos,
Ramybės nepraraskime, savų.
Kiekvienas rytas kilti žmogui duotas
Į savo uostą protėvių laivu.

Iš  knygos „Širdies paletė“ (2014 m.)

 

Donius Remys

VENTA

Nedaug apie tave dainavo,
mano upe,
bet tu tokia,
tokia graži!

Tekėdama per mano
brangų kraštą,
man širdį gaivini.
Tu man buvai
giliausia ir plačiausia 
iš visų pasaulių upių,
tu mano vasarų
baltoji lelija.

bet juk tada buvau
nedidelis berniukas,
kuris taip
džiaugėsi

Venta.

Juozas Elekšis

Trys Ventos

Leisk perplaukti tave, Venta,
Nuplauk man ašarą, Venta.
Apgaubk miglų skara, Venta,
Nunešk pas mylimą, Venta.

Leisk klaidžiot gatvėm, Venta,
Uždeki žiburius, Venta -
Sutiksiu gal mergaitę tą
Su nuostabiu vardu - Venta.

Sakyk, sakyk, miela Venta,
Ar leisi eiti man greta?
Kodėl žemaičių žemė ta
Visų vadinama Venta?

Iš Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės knygos „Lietuvos upės, ežerai“ (2002 m.)
 

Darius Rekis

Tikras žmogus

Žvaigždė negirdi vėjo,
Už devesies - žmogus.
Su beržo lapais sušlamėjo
Mintis: „Kas bus?“

Iš laikraščio kepurė išlankstyta,
Basom per pievas, per laukus
Lyg rytą lašas lapais slysta
Nesugadintas vargo juokas nuoširdus.

Kas čia? Kodėl žolė negali būt raudona?
Kodėl man nepasiekt žvaigždžių?
Juokingas vabalas ropija,
O mintys sukasi šviesos greičiu.

Žvaigždė negirdi vėjo!
Už debesies žmogus -
Ne tas, kurs būt žmogum galėjo,
O tas, kurs visada juo bus.

Puslapiai