Kūryba vaikams

Alfredas Stratas

Dauguvos Kasėjai

Tąkart, t.y. seniai seniai, visi gyvūnai susirinko Dauguvos kasti, tik lietaus paukštis ne tik nėjo sakydamas, kad galįs apsieiti be tokio bvandens, kuris žemės paviršium teka. Vandens užtenka vien iš dangaus. Tad kiti sakėjai užpyko skirdami lietaus paukščiui baisią bausmę: tas visai negalės gerti vandens iš žemės, lietaus lašus gales lakti, jei norės. Todėl lietaus paukštis – volungė – dar iir dabar sausros metu klykauja:

Dalia Milukaitė-Buragienė

IŠ EILĖRAŠČIŲ KNYGOS VAIKAMS  „H.K.ANDERSENO PASAKŲ HEROJAI“

RAMUNĖ

Baltai pražydo ramunėlė

Už miesto, užu pilko kelio.

Svajingai supos kitos gėlės

Vasarnamio tyliam daržely...

 

„Aukso širdelė, sidabro drabužėlis“

Šitaip ją gyrė laukų vieversėlis,

Sviesi saulutė tuoj spindulėlį

Ant jos veidelio švelniai padėjo.

 

Vėjas bučiavo gelsvą galvelę,

Tačiau neilgai laisva gyveno,

Ją pastebėję kiemo vaikeliai

Su velėnėle dėjo narvelin...

 

Dalia Milukaitė-Buragienė

IŠ  EILĖRAŠČIŲ  KNYGOS VAIKAMS „MEDŽIŲ ABĖCĖLĖ“

ALKSNIS

Alksni, alksneli,

Juodas medeli,

Ką tu šildysi

Šaltą dienelę? –

 

Juodą šešėlį

Tavo kamienas

 Šalnų pakąstas

Į pievą lieja...

 

Pro kaminėlį

Mažo namelio

Rūksta dūmelis

Tavo ugnelės...

 

ĄŽUOLAS

Ąžuole, priglauski mus,

Kai širdelėj liūdna.

Tu - karalius išdidus,

Miško tu galiūnas.

 

Ąžuole, priglauski mus,

Juzefa Janušienė

Janušienė Jozapa

(Skėru proanūkiams: Gabrieliui ir Augustui)

Atskubies šv.Kaliedas

Atskubies šv.Kaliedas,

Vaika užmirš vėsas biedas,

Če Gabrielius ir Augustis,

Lauks šv. Kaliedų,

Geri būs.

Taip tėvele, sukalbieja,

Dovaneliu pažadieja.

Po egluti, po skaruota

Pasisliepis zuikis lauks.

Bezdžioneli išsišiepus

Neš saldainiu pasisliepus

Šv.Angeliuks virš eglis džiaugas

Ons broliuku deinas sauguos.

*****

Mūsa Gabrieliou mėta trys,

Aurelija Beniušytė-Gerulskienė

Žemaitėjuo...

 

Žemaitėjuo

Žaliausė žuolie

I  paukšte

Čiolb gražiause,

Čia opes

Sraunes

I jūras

Toram kranta

Gelsva...

Žemaitėjuo

Geriausi žmuones

I žuode skomb

Gražiause

Čia kalna

Aukšti

I mišku toram

Daug žaliu...

Žemaitėjuo

Geriausia veita

Kur žmogou

Gera būti –

Augti, gyventi,

Darbus dėrbti,

Pasauli mylieti –

I vėsa laika

Žemaitėška saule

Regieti...

******