Vitalijus Čupkovas

Vitalijus Čupkovas (1917-1967)

ATEIK, ATEIK

Ateik, ateik, gražioji šviesiaplauke,

Ateik taku, kur vaikščiojom kadais.

Tave myliu ir iki šiolei laukiu,

Ir vis tikiu tavaisiais pažadais.

 

Nejaugi tu nepameni tos meilės

Ir pamiršai daug užburtų naktų?

O man kasdien prabėgto laiko gaila,

Širdis kai laukia, kad sugrįžtum tu...

 

Ateik, ateik, aš laukiu ir ilgiuosi.

Manas kančias, tikiu, jog tu žinai.

Ateik, tave kaip tąsyk išbučiuosiu,

Ir mes laimingi būsim amžinai!

1943

 

Vitalijus Čupkovas (1917-1967)

VITALIJUS ČUPKOVAS

(1917 03 19- 1967 05 18)

Už Papilės, prie Ventos vingio,  Daubiškių kaimas (vietinių seniau Ferma vadintas), kuriame rusų šeimos gyveną jau beveik du šimtmečiai. Čupkovų šeimoję augo dukra ir 5 sūnūs, iš kurių talentingiausias buvo Vitalijus - sportinin­kas, muzikantas, dailininkas ir literatas. Eilėraščių dažnai virtusių gimtinės dainomis, autorius kukliai rašė: „Nepreten­duoju būti poetu. To neleidžia ir aplinky­bės. Bet plunksna buvo ir tebėra geriau šias mano draugas... "