Virginijus Sungaila

Virginijus Sungaila

MŪSŲ SENI LAIKAI

Po akmeniu kalbasi žodis

Su tavo vaikystės sraige

Žolė įsmeigia savo šypseną

Ir dangus paklūsta prašymui

Kelias drėgnas ir sunkus

Žodis nuramina akmenį

Sraigė žodį pasiima

Ir ateina prie kranto

Pažiūrėti kaip iš jūros

Skiname bangas

Ir grįžtame į tuščius kambarius

Kuriuose vakarieniauja

Mūsų seni laikai

*******

IR ŽODĮ IŠĖJUSĮ PARSINEŠTI TIESOS

Verdantis dangus

Laisto atvėsusias nežinias

Nakties traukiny

Virginijus Sungaila

VIRGINIJUS SUNGAILA

Naujaakmenietis. Mokėsi tuometinėje Ramučių vidurinėje mokykloje. Gyvena Mažeikiuose. Dirba žurnalistu „Santarvės“ laikraštyje. Rašo poeziją, prozą, užsiima fotografija. Yra išleidęs 1999m. eilėraščių knygą „Rudenio kosulys“, 2016 m. poezijos knyga „Paslapties piligrimas“. Kūryba publikuojama kultūros ir meno žurnaluose „Durys“, „Šiaurės Atenai“, „Literatūra ir menas“, „Dienovidis“, „Septynios meno dienos“ ir rajoniniame laikraštyje „Vienybė“.