Viktoras Balkauskas

Viktoras Balkauskas(1935-1973)

RUDENS VĖJAS

Tu girdi - langinę

Štai kažkas klebena,

Rodosi, kad vaikšto prie tavų namų.

Pašauki gal tyliai:

- Eikš, brangusis mano,

Be tavęs šįvakar liūdna, neramu...

 

Tai ne aš, mieloji,

O žvarbusis vėjas

Pas tave atbėgo smėlio takeliu,

Po tavuoju langu

Beldžiasi sustojęs,

Ilgesingai groja savo smuikeliu...

 

TĖVIŠKĖS NAKTIS

Išblėso rausvos vakarinės žaros,

Ir nuplasnojo sutema laukais.

O, kaip ramu! Tiktai rugiuos vis baras