Vidas Morkūnas

VIDAS MORKŪNAS

 

Būna rankose

Būna rankose
Akmens grožis
Mesk -
Nulėks nulėks
Pervers
Kvėpavimą
Ir kai kris
Kažkus pradės lyti
O kažkas sakys -
Ačiū...

Būna rankose
Akmens grožis
Atsargiai papuošk juo
Žemę

Iš Zitos Sinkevičienės knygos „Akmenims prabilus“ (2007 m.)