Vidas Morkūnas

Vidas Morkūnas

iš poezijos knygos „Nekropolių šviesos“

***

kur dabar

ta vata

į kurią

tuojau po trijų karalių

visus tris

gražiai suguldydavome

ant lentynos

tyliai čirškaujant

karaliukų iškamšėlėms

bevardžiam ežerui

suskeldėjusiais rėmais

banguojant

merdinčiajam

už sienos

vaituojant

kur dabar

ta vata

ak išgeltusi

plaukia padangėm

nupilkusi

 

***

o paskui nebeliks telefonų

vardų ir kryžiažodžių

VIDAS MORKŪNAS

 

Būna rankose

Būna rankose
Akmens grožis
Mesk -
Nulėks nulėks
Pervers
Kvėpavimą
Ir kai kris
Kažkus pradės lyti
O kažkas sakys -
Ačiū...

Būna rankose
Akmens grožis
Atsargiai papuošk juo
Žemę

Iš Zitos Sinkevičienės knygos „Akmenims prabilus“ (2007 m.)