Stasys Juškus

Stasys Juškus

PILIGRIMAI

Mintimis mes kuriame rytojų,
Linkėdami ramybės iš Dangaus.
Išėįję žmonės sapnuose pamoja,
Atminti juos varpai bažnyčių gaus.

Pabūkime mes žemės piligrimais,
Su meilės žibintu lig pabaigos.
Gerumo duoną sutiktiems dalinę,
Sulauksim atsako, kai meilė guos.

Ir nepraraskim meilės išnešiotos,
Ramybės nepraraskime, savų.
Kiekvienas rytas kilti žmogui duotas
Į savo uostą protėvių laivu.

Iš  knygos „Širdies paletė“ (2014 m.)

 

Stasys Juškus

KELIONĖ

Po ilgo kelio vingių, svajonių ir vilčių,

Gyvenime pavargus nuo savo paslapčių,

Poeto Širvio žodžiai suskamba kaip varpai,

Išbridome pro rūką, iš pievų - bet trumpai...

 

Kodėl po ilgo kelio išbarstome viltis,

 Neieškome palaimos, skandiname mintis.

Kodėl žmogus nenori tikėti savimi,

Mylėti, gerbti kitą, išlikti žmogumi.

 

Pabūkim geraširdžiai, tikėkim viltimi,

Kad nueitąjį kelią mylėsim širdimi.

Atminkim, kad keliavom iš praeities kartu.

Stasys Juškus (1936 - 2019)

Stasys Juškus gimė 1936 m. balandžio 29 d. Žemaitijoje, Šventupio kaime,  netoli Akmenės. Baigė Muzikos akademiją, Maskvos universitete studijavo dailę.

 1990 m. įkūrė pirmąją privačią Lietuvoje Meno galeriją, kurioje savo darbus eksponuoja žymūs lietuvių dailininkai. S. Juškus pasireiškė kaip metalo ir gintaro meistras bei tapytojas, sukūrė dainų vaikams ir suaugusiesiems, 1995 m. išleido savo dainų rinktinę „Dainos Lietuvai". 1985 m. jis apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.

2004m. išleido poezijos rinktinę  „Tylos šauksmas“.