Stanislovas Aukselis

Stanislovas Aukselis

Išeivis

Raukšlėjasi metai kaip žmonės.

Bangos nusineša krantą.

Paklydęs keleivis neprašo malonės,

Jis kitaip savo ėjimą supranta...

 

Išėjės tik duot, o ne imti,

Jis eina ir eina... Sustoti negali,

Nes vėjas nuo jūros pradeda rimti.

Reikia kaip nors pasivyt tą nueinančią šalį.

 

Ant to slystančio kelio jis vienas,

Virš galvos - tik dangus rudeninis.

Tolumos priminė kambario sienas,

Kai palūžęs išėjo ilgam iš tėvynės...

 

Skiedryno žemė

Stanislovas Aukselis (1952-2020)

STANISLOVAS AUKSELIS (1952-2020)

Išleido eilėraščių knygą „Būk palaimintas“.

Literatas, poetas, lietuvių kalbos, literatūros mokytojas, lietuviško žodžio šviesą 44 metus dalina Ventos gimnazijos moksleiviams. Poeto kūryba buvo publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, „Tatybiniame mokytojuje“, Joniškio rajono laikraštyje „Tarybinis balsas“, Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“ II-oje dalyje, Ventos krašto knygoje – dabarties ir ateities kartoms.