Rita Milinkauskienė

Rita Milinkauskienė

RUDENS LAIŠKAI

Lapai skrieja nuo sūkurio vėjo,

Jie - tarytum tavieji laiškai...

Tiek laiškų! Jų skaityt nebespėju,

O tu man vis rašai ir rašai...

 

Palūkėk ir suprask, kad nespėju

 Jų surinkti... Tolyn lai nuskries!

Ir anksčiau visados aš tikėjau, -

Pasibels vėl ruduo į duris...

 

Jis išmėtys lapus tuos po kojom

Tarsi laiškus, rašytus tik man... –

Gal todėl apie juos pagalvoju,

Kai tie lapai vėl beldžias langan...

 

PRISIMENU VAIKYSTĘ

Rita Milinkauskienė

RITA MILINKAUSKIENĖ

(Venta)

„Gimiau 1960 02 18 Akmenės raj. Vienrankių k. Baigusi Ventos vidurinę mo­kyklą, pradėjau dirbti Statybinių medžia­gų kombinate sandėlininke. Likimas ne­lepino manęs - būdama jauna netekau mamos (žuvo autoavarijoje), bet įvairių negandų ir ligų apsuptis užgrūdino ma­ne, nors kartais jaučiuosi labai pažeidžia­ma... Tada atveriu sielą poezijai. Mano eilėraščiai - gimtinės, praeities prisimi­nimai, dabarties godos, o gal ir neišsipil­džiusios svajonės..."