Rima Almanienė

Rima Almanienė

Eilėrašti,

 

Tu gimsti

 iš paguodos,

Iš džiaugsmo -

Skausmo

Ir sakai,

Sakai,

Kad naktys

būna juodos,

 juodi arimai

 ir laukai.

 

Kad rudenio

Sušalę pirštai

Išnarstė nendres

Ežere.

Gyvenimu

vis bėgam,

Klumpam,

Mirštam,

Taip ir neperpratę

Prasmės.

 

Lubinai

Mėlyni, mėlyni, tarsi gaisras miško atšlaitėj -

Akimis šitą mėlį semi,

Ir bijais ties bedugne vaikščiot

Toj slaptingoj marių žolėj.

 

Rima Almanienė

Poetė Rima Almanienė gyvena Akmenėje. 2008m. išleido eilėraščių knygą „Gervuogės sirpsta“. Poetas L.Pukinas apie poetės kūrybą rašo: „Jaunos poetės  eilėraščiuose – dvi ryškios gamtos ir meilės linijos. Jos susipina ir išsiskiria, vėl susilieja, pavirsdamos gyvenimu. Gal ir čia ir tų eilėraščių šiluma, sudrebinanti skaitytojo širdį, tas tylus, lyg malda, kalbėjimas“. Poetės eilėraščiai spausdinami rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, Akmenės, Plungės, Šiaulių rajoniniuose almanachuose.