Olimpija Rimkienė

Olimpija Rimkienė

Apie Lietuvą brangią -

svajojai tremty

Alpo sodai žiedų svaguly -

Lyg degtų gegužis jaunystės ugny.

Donkichoto špagos neturi,

O priešo įveikti gerumu negali...

"Nagi renkis, mergaite, keliausi toli.

Apie Lietuvą gailiai svajosi tremty".

 

Baltą vardadienio rožinį –

Atminty išlaikei.

Čia į mylimojo širdį –

Ilgesiu kalbėjai.

Upių gelmėje nuskendo –

Laiko akmenėliai,

Ir sužibo tavo dvasios perlai, deimantėliai.

Eilių posmus išdainuoki,