Leopoldas Rozga

Leopoldas Rozga

NUSILENKIME JŲ ŽYGDARBIUI

Pažymėdami Knygnešio dieną, nusilenkiame tūkstančiams savo senolių, kurie carinės okupacijos sutemose nešė lietuvišką žodį būsimosioms kartoms, būsimajai laisvai ir nepriklausomai Lietuvai. Ilgus keturis dešimtmečius lietuviška spauda buvo ujama ir persekiojama valdžios, bet ji išliko ir tarnavo bundančiam lietuvių tautiniam atgimimui, žadino meilę ir pagarbą tėvų kalbai ir tautos kultūrai, be kurių šiandien neturėtume valstybės.