Leonardas Pukinas

LEONARDAS PUKINAS

JONINIŲ IŠVAKARĖS

Paėmęs krepšelį nueisiu į mišką,
Kur rasos iš ryto vaivorykštėm tviska,
kur ošia iš ryto ramiai ąžuolai,
Priglaudę mane prie krūtinės švelniai.

Nueisiu į mišką dulkėtu taku,
Pririnksiu jums džiaugsmo, lakštutės dainų,
Atnešiu į miestą, ar matot koks grožis?
Kas tulpės, gvazdikai, kas verkiančios rožės?

Bet juk nesiklausot, lakštutės daina
Miesčioniškam žodžiui per daug paprasta.
Paėmęs krepšelį nueisiu į mišką,
Bet ašaros, gaila, ne rasos ten tviska.

Leonardas Pukinas //Literatūrinė rudens palietė

Pukinas, Leonardas

Lietuva. XXI amžius. Liepos 6-oji:[eilėraštis]/ Leonardas Pukinas// Vienybė.- 2007,liepos4, p.5

Lietuva. XXI amžius. Liepos 6-oji

Atsimenam, kuo buvom -

Oho, kokie laikai!

Nuo jūros iki jūros lietuviški pulkai.

Tik sudūlėjo amžiuos

Didybė ir galia.

Ir elgeta pavirtusi manoji Lietuva

Štai prie Europos slenksčio.

Vargdienio maišeliu

Lėtai didybė buvusi vos kėblina keliu.

Prakeikti, neprakeikti,

Tik amžiams pasmerkti...

Leonardas Pukinas// Andromedos ūke

 Leonardas Pukinas „Andromedos ūke“ ( 2013m.)

Jau gelsta lapai, gelsta ir jausmai,
Ant žemės krinta, supasi ir vysta.
Rudens pramintais ilgesio takais
Atėjus laimė vakare pranyksta.
Lieka tiktai pėdos, ir rudens lietus
Pripildo jas lyg taurę praradimo.
Jau gelsta lapai, krinta lyg jausmai
Ar ašaros pavargusio likimo

***

Nelaukiu rudenio - jis vėl metus išneš,
Į šalto ilgesio pritvinkusias gatves.

Ir išskraidins žodžius, kurie širdy,
Kuriuos turėjai ... tuos, kur neturi.

Leonardas Pukinas

***

Rasos lašais manoji meilė krinta.

Liūdna, skaidri, be skausmo ir kančios.

Kiek dar, gyvenime, paskyrei metų,

Kiek lūpų šitos lūpos išbučiuos?

 

Ir ką ramins žodžiu, kai nelaiminga

Širdis ramaus užutekio ieškos?

Atplaukite laivais man sudaužytais,

Surasit kas pagelbės ir paguos.

 

Ateikite sušalę ir sužvarbę,

Prašydami lyg išmaldos eilių.

Prie mano laužo baigias jūsų kelias,

Sušilkite - ir eikite kartu.

***

VIENIŠUMAS

Leonardas Pukinas

Literatas, gydytojas. Gimė 1954 m. birželio 4 d. Viduklės miestelyje Raseinių rajone. Poeto kūryba spausdinama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, literatūriniuose almanachuose „Ten sidabro vingy“(2001).Eilėraščius pradėjo rašyti mokydamasis Viduklėje. Lietuvos medikų poezijos pavasario laureatas. 1997 m. išleido pirmąją poezijos knygą – „Liūdnojo žodžio riteris“, 1998 m. – antrąją („Rasos lašais“), „Andromedos ūke“ (2013).