Kostas Kantautas

Kostas Kantautas

Knygos autorius Kostas Kan­tautas gimė 1931 m. Vilkaviškio mies­te, kur gyveno ir mokėsi iki 1944 metų. 1950–aisiais baigęs Pagėgių Kristijono Donelaičio gimnaziją, įstojo į Kauno politechnikos instituto Cheminės tech­nologijos fakultetą, kurį 1955 m. baigė, įgijo silikatinių medžiagų inžinieriaus technologo specialybę ir pradėjo dirbti tuometinėje Akmenės cemento gamy­kloje. 1956–1958 metais dirbo pamai­nos meistru, 1958–1977 m. – techninės kontrolės ir laboratorijos viršininku, 1977–2000 m.